Relácia mestského rozhlasu na 40. týždeň1. 10. 2020 13:17

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 40. týždni.

Oznamujeme obyvateľom, že v týchto dňoch začal jesenný zber odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov a zber triedeného zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok. Prosíme o udržiavanie čistoty na stanovištiach veľkoobjemových kontajnerov. Podrobné informácie nájdete TU.

V týchto dňoch začala štvrtá fáza rekonštrukcie autobusovej stanice. S touto fázou sú spojené viaceré zmeny v priestore autobusovej stanice ako aj dočasné zrušenie autobusových zastávok. Viacero autobusových nástupíšť bolo presunutých na dočasné autobusové zastávky vytvorené na uliciach T. Vansovej a A. Hlinku. Autobusové zastávky niektorých liniek sú dočasne zrušené. Podrobný prehľad nájdete na internetovej stránke mesta alebo v miestnej tlači.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri