Relácia mestského rozhlasu na 4. týždeň23. 1. 2020 10:00

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 4. týždňa.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, že v mesiaci január bude prerušená distribúcia elektriny.
Dňa 28.1.2020 od 8:30 do 14:30 - v časti Staré mesto na Ulici A. Hlinku.
Dňa 29.1.2020 od 8:30 do 14:30 - v časti Píly na Bojnickej ceste.

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie mestského ocenenia Prievidzský anjel, ktoré môžete zasielať do konca mesiaca február. Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza a jeho  obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní.

Pozývame vás na muzikál na motívy H. Ch. Andersena – „Snehová kráľovná“, ktorý sa uskutoční už tento piatok 24. januára 2020 o 17.00 h v Športovej hale v Prievidzi. Vstupenky sú v predaji v pokladni Domu kultúry Prievidza. Deti do 3 rokov bez nároku na miesto v sprievode dospelej osoby majú vstup zdarma.

Pripravte svojej polovičke nezabudnuteľného Valentína! Vezmite ju na „Valentínsky koncert“ v podaní Zdenky Prednej a Oskara Rózsu. Koncert sa uskutoční  16. februára 2020 o 19.00 h v Dome kultúry v Prievidzi. Vstupné: 17,00 €. Vstupenky sú v predaji v pokladni DK PD. V cene vstupenky je zahrnutý aj sekt s občerstvením.

Výbor Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno oznamuje svojim členom, že bude vyplácať  dividendy – podiely  na hospodárskom výsledku spoločenstva za rok 2018. Výplata podielov sa uskutoční v kancelárii Urbárskeho pozemkového spoločenstva, ktorá sa nachádza v budove povedľa Kultúrneho domu Ráztočno nad požiarnou zbrojnicou na Morovnianskej ulici v termíne  24. a 25. januára 2020.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri