Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň30. 7. 2020 10:18

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 31. týždňa.

Informujeme verejnosť, že na základe odporúčaní okresného krízového štábu z 29.júla, podľa ktorých sa neodporúča organizovanie hromadných podujatí nad desať osôb, sa dňa 31.júla neuskutočnia akcie na Námestí slobody v rámci podujatia Kultúrne leto na námestí 2020. Taktiež sa nebude organizovať ani plánované večerné premietanie muzikálu Spievanie v daždi. Ďakujeme za pochopenie.

Mesto Prievidza v súčasnosti pripravuje návrh Koncepcie rozvoja športu pre obdobie rokov 2020 – 2030. Pri tvorbe návrhu koncepcie rozvoja športu je nutné zohľadniť aj názory verejnosti a subjektov pôsobiacich v oblasti športu na území mesta Prievidza. Do 15. augusta 2020 môžu obyvatelia mesta Prievidza odovzdať svoj hlas prostredníctvom ankety, a to buď vyplnením hlasovacieho lístka uverejneného v 30. čísle regionálnych novín Prievidzsko alebo vyplnením online formulára, ktorý nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri