Relácia mestského rozhlasu na 24. týždeň11. 6. 2020 07:59

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 24. týždňa.

- Spoločnosť PTH, a.s., oznamuje všetkým odberateľom tepla, že v dňoch 6. až 10 júla bude z dôvodu plánovanej opravy a údržby tepelného napájača prerušená dodávka tepla a teplej úžitkovej vody. V uvedených dňoch nebude k dispozícii teplá úžitková voda dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania teplom, okrem dodávok TÚV z individuálnych zdrojov tepla (plynových kotolní) spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo. Za pochopenie ďakujeme.

-Oznamujeme obyvateľom, že rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady  na rok 2020 mesto postupne doručuje práve v týchto dňoch s predpokladom do konca júna. Vzhľadom na celospoločenskú situáciu nebolo možné zabezpečiť  dostatočný počet doručovateľov, ktorí by rozhodnutia doručili všetkým obyvateľom mesta priamo do domácnosti, preto sú rozhodnutia doručované aj prostredníctvom pošty.

-Oznamujeme verejnosti, že od 8.júna 2020 je pre verejnosť otvorená aj mestská plaváreň. Plán obsadenosti plavárne je k dispozícií na internetovej stránke Technických služieb.

-Pozývame vás  na jedinečnú komédiu pod taktovkou Radošinského naivného divadla s titulom „Mužské oddelenie“. Predstavenie sa uskutoční v piatok, 25. septembra 2020 o 16.30 a 19.30 h v Dome kultúry Prievidza. Vstupné: 19,00 €. Vstupenky sú v predaji v pokladni DK PD.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri