Relácia mestského rozhlasu na 23. týždeň10. 6. 2021 07:59

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 23. týždni.

-Informujeme obyvateľov, že počas nasledujúceho víkendu, t.j. v nedeľu 13.6.2021 končí asistované sčítanie obyvateľov. Pre obyvateľov, ktorí sa doteraz nestihli sčítať mesto Prievidza umožňuje  využiť  služby asistovaného sčítania aj v sobotu 12.6.2021 v čase od 10.00 hod do 14.00 hod a v nedeľu 13.6.2021 v čase od 10.00 hod do 14.00 hod  v priestoroch kontaktného miesta  Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza na Námestí slobody č. 1/4. Po tomto čase nebude možné vybaviť žiadnu požiadavku a teda ani sčítať obyvateľa.

-Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. upozorňuje, na prerušenia distribúcie elektriny. El. energia bude prerušená dňa 16.6.2021 v čase od 8:00 do 14:30 hod. na Ulici energetikov a Ceste Vl. Clementisa. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke mesta.

-Mesto Prievidza od 15. mája začalo doručovať  rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálne odpady. Daňové výmery distribuujú priamo do domácnosti priamo zamestnanci mesta Prievidza. Predpokladaný termín ukončenia distribúcie dňových výmerov je koniec mesiaca jún.  


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri