Relácia mestského rozhlasu na 2. týždeň14. 1. 2021 07:32

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 2. týždni.

V súvislosti s ohláseným celoplošným testovaním obyvateľstva na COVID-19 hľadáme zdravotnícky personál, ktorý by pomohol v meste Prievidza s jeho zabezpečením v termíne 23. a 24. januára 2021 ako aj ďalších víkendových termínoch. V prípade záujmu nás kontaktujte emailom na info@prievidza.sk Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Prievidza v prevádzke len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie žiadame ostatných rodičov, ktorí sú na materskej a rodičovskej dovolenke alebo sú práceneschopní, aby svoje deti odhlásili z dochádzky do materskej školy do skončenia núdzového stavu, t. j. do 24.januára 2021.

Oznamujeme verejnosti, že v týchto dňoch sa realizuje zber vianočných stromčekov. Všetci obyvatelia, ktorí majú ešte vo svojich domovoch živý vianočný stromček, ho môžu umiestniť vedľa stojísk na komunálny odpad do konca januára 2021.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri