Relácia mestského rozhlasu na 17. týždeň23. 4. 2020 10:13

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 17. týždňa.

Oznamujeme verejnosti, že zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa koná 29. apríla 2020 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. Bližšie informácie o zápise nájdete na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

Oznamujeme rodičom, že prijímanie žiadostí zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materských škôl sa koná v dňoch od 04. do 06. mája 2020 v čase od 8:00 do 16:30 hod. v priestoroch jednotlivých materských škôl. Zápis do Materskej školy MŠ Mišíka, ktorá je v rekonštrukcii sa uskutoční na MsÚ v Prievidzi.

Od pondelka 27. apríla 2020 bude pokračovať jarný zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov. Presný časový harmonogram nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza. Zároveň vyzývame, aby verejnosť v okolí stanovíšť kontajnerov udržovali čistotu.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia elektrickej energie prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:
Dňa 28.4.2020 od 7:30 do 13:30 na Ciglianskej a Sebedražskej ceste
Dňa 30.4.2020 od 7:30 do 14:30 na Košovskej ceste


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri