Relácia mestského rozhlasu na 16. týždeň16. 4. 2020 10:15

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas 16. týždňa.

V týchto dňoch prebieha distribúcia rúšok pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Prievidza vo veku od 60 do 70 rokov. Do tejto kategórie spadajú občania, ktorí do 31.12.2020 dovŕšia 60 rokov a ktorí 70 rokov dovŕšia po 31.3.2020. Celkovo tak bude bezplatne doručených ďalších 7 400 rúšok. Všetky opatrenia v súvislosti s koronavírusom nájdete na internetovej stránke mesta Prievidza.

Oznamujeme rodičom, že prijímanie žiadostí zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materských škôl sa koná v dňoch od 04. do 06. mája 2020 v čase od 8:00 do 16:30 hod. v priestoroch jednotlivých materských škôl. Zápis do Materskej školy MŠ Mišíka, ktorá je v rekonštrukcii sa uskutoční na MsÚ v Prievidzi.

V týchto dňoch sa realizuje demontáž lávky na Ulici olympionikov. Z tohto dôvodu je pre chodcov uzavretá. Zároveň prosíme o zhovievavosť pri dodržovaní viacerých obmedzení v súvislosti s výstavbou cyklotrasy.

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa bude distribúcia elektrickej energie prerušená v nasledovných lokalitách a časoch:
Dňa 28.4.2020 od 7:30 do 13:30 na Ciglianskej a Sebedražskej ceste
Dňa 30.4.2020 od 7:30 do 14:30 na Košovskej ceste


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri