Relácia mestského rozhlasu na 15. týždeň12. 4. 2012 07:51

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas pätnásteho týždňa.

- Obyvateľov volebného obvodu č. 3- Sídlisko Nové Mesto, srdečne pozývame na stretnutie   s primátorkou mesta za účasti poslancov mestského zastupiteľstva,  zamestnancov mestského úradu a pracovníkov spoločností, ktoré spolupracujú s mestom. Stretnutie sa koná v pondelok 16. apríla 2012 o 17.00 h  v budove Základnej školy na Ulici Pavla Dobšinského.

- Upozorňujeme obyvateľov, že v zmysle platnej legislatívy uskutoční mesto Prievidza skúšku sirény prostredníctvom hlásičov mestského rozhlasu. Skúška bude realizovaná v piatok 13. apríla 2012 o 12.00 h dvojminútovým nepretržitým tónom

- Upozorňujeme obyvateľov, že z technických príčin sa zmenil termín zasadnutia výboru volebného obvodu č. 1 z dňa 17. apríla na 19. apríla 2012 (štvrtok) o 16:30. asadnutie sa prekladá na 19. apríl 2012 o 16,30 hod. (budova Priemstavu, Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza, I. poschodie).

- V piatok 13.apríla o10.15 prinesú športovci na Námestie slobody olympijskú pochodeň ako posolstvo hier 30. letnej olympiády v Londýne. Na  propagačné podujatie pozývame všetkých športových nadšencov. Príchod olympijského posolstva bude sprevádzaný množstvom športových aktivít.

- Upozorňujeme majiteľov psov, že tí obyvatelia, ktorí riadne zaplatili daň za psa, si môžu prísť vyzdvihnúť na mestský úrad, číslo dverí 120, 25  kusov špeciálnych vreciek na psie exkrementy s lopatkou.

- Nezisková organizácia Spokojnosť vykonáva zber ošatenia v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 h  v nízkoprahovom dennom centre na Ciglianskej ceste 8 v Prievidzi.

Viac informácií získate na www.prievidza.sk, prípadne prostredníctvom e-mailu na info@prievidza.sk.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri