Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmoLorem ipsum dolor sit amet 21. 10. 2015 15:33

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi v štátnych zariadeniach zadarmo. Pobyty majú charakter krátkodobého rekreačného pobytu a uskutočnia sa v zariadeniach MV SR na území celého Slovenska. Žiadatelia majú možnosť voľného výberu z ponuky rekreačných zariadení a termínov pobytov.

- Na pridelenie bezplatného poukazu na rekreačný pobyt nie je právny nárok.
- Zdarma je ubytovanie a plná penzia pre príslušný počet osôb na príslušný počet dní / nocí.
- Dopravu do a z rekreačného zariadenia si zabezpečuje žiadateľ individuálne, na vlastné náklady a zodpovednosť.
- Žiadosť a prílohy posiela žiadateľ na adresu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušného k trvalému bydlisku žiadateľa.
- Výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom.

Bližšie informácie môžu rodičia získať na Mestskom úrade, sociálnom oddelení v Prievidzi, Hviezdoslavova ul. č. 3 (budova Priemstavu), 5. poschodie, č. dv. 501, č. tel.: 046 / 5179 403, 0904 752 664 u referentky pre rodinu a deti Aleny Ftorekovej. Tu je tiež možné vyzdvihnúť si žiadosti, ktoré je potrebné vyplniť.

Kontakty na Ministerstvo vnútra SR: pobyty@minv.sk, 0905 388 462

Žiadosť: ico_pdf_46


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri