Regulácia státia dodávkových vozidiel20. 12. 2016 15:03

Po zavedení nových dopravných obmedzení už dodávky na sídlisku Nové mesto nezaparkujú.

Na základe viacerých a opakujúcich sa požiadaviek obyvateľov sa mesto Prievidza rozhodlo riešiť reguláciu státia dodávkových vozidiel na území Prievidze. Na základe zmeny dopravného značenia už nebudú môcť parkovať na sídlisku Nové mesto vozidlá s dĺžkou presahujúcou 5,3 m. Ako pilotný projekt bolo zvolené práve sídlisko Nové mesto, kde je dlhodobo problémom nedostatočný počet parkovacích miest.

Na sledovanom území bol najskôr vykonaný jednoduchý dopravný prieskum, kde sa počty parkujúcich vozidiel presahujúcich uvedenú dĺžku pohyboval v rozmedzí približne od 30 – 35 denne.

Prvá fáza projektu spočíva v osadení zvislého dopravného značenia. Hlavným parametrom pre zamedzenie parkovania dodávkových vozidiel bude dĺžka vozidla. Vozidlá z dĺžkou nad 5,3 metra nebudú môcť parkovať na takto vymedzenom území. Majitelia budú môcť zaparkovať svoje dodávky v sídlach firiem alebo na voľných plochách mimo vymedzenej zóny.

Regulácia státia dodávkových vozidiel je zatiaľ pilotným projektom mesta a budú sa sledovať jeho výsledky. Projekt, teda spustenie osadeného dopravného značenia s popísaným obmedzením, bude v platnosti od 1. januára 2017.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri