Regulácia státia dodávkových vozidiel rozšírená21. 11. 2017 14:31

Zóna s obmedzeným státím pre vozidlá dlhšie ako 5,3 m bola rozšírená o časť Zapotôčky. Mesto tak reaguje na žiadosti obyvateľov ako aj pozitívne ohlasy verejnosti z mestskej časti Nové mesto. 

Zóna s obmedzeným státím pre vozidlá dlhšie ako 5,3 metra, teda najmä dodávkové vozidlá, bola v týchto dňoch rozšírená o mestskú časť Zapotôčky. Práce boli realizované zamestnancami Technických služieb mesta Prievidza začiatkom novembra. Projekt, dopravné značenie, ako aj samotná realizáciu dopravného značenia sa realizovali v hodnote približne 1700 eur vrátane DPH.


„Od rozšírenia zóny s obmedzením si sľubujeme zamedziť státie vozidiel s celkovou dĺžkou viac ako 5,3 metra v predmetných lokalitách a tým zlepšiť komfort obyvateľov spomínaných mestských častí,“ opisuje Roman Bartoš z Technických služieb. 


Regulácia státia dodávkových vozidiel bol pilotne zavedený na sídlisku Nové mesto od 1. januára 2017.  Na základe zmien dopravného značenia už nebudú môcť parkovať dodávkové vozidlá v časti Nové mesto aj Zapotôčky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri