Regionálna verejná finančná zbierkaLorem ipsum dolor sit amet 20. 8. 2010 10:10
Slovenský Červený kríž , Územný spolok v Prievidzi vyhlasuje v spolupráci s Obvodným úradom v Prievidzi a Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi REGIONÁLNU VEREJNÚ FINANČNÚ ZBIERKU pre ľudí najviac postihnutých povodňami v okrese Prievidza.
Finančné prostriedky môžete zasielať na č.
účtu Slovenského Červeného kríža, Územného spolku v Prievidzi:

VUB: 2788496353/0200
Zbierka potrvá do 31.10.2010

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri