Región hornej Nitry sa pripravuje na veľtrh CR22. 12. 2015 12:12

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu široké spektrum cestovných kancelárií, ako aj turistické a informačné centrá s množstvom informácií sprostredkovaných domácimi a zahraničnými centrálami krajín.

Na aktuálny ročník veľtrhu, ktorý sa bude konať na výstavisku  bratislavskej Incheby od 28. do 31. januára 2016, sa už v týchto dňoch intenzívne  pripravuje  Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA-BOJNICE, ktorej členom je aj metropola hornej Nitry – Prievidza. Keďže na budúci rok si pripomenieme 120 rokov existencie železnice na hornej Nitre, organizátori tomuto významnému  výročiu prispôsobujú aj prezentáciu na veľtrhu. Hlavný motív výstavného stánku OOCR REGIÓN HORNÁ NITRA-BOJNICE teda bude súvisieť práve s týmto výročím. Dominantným prvkom bude model rušňového depa v Prievidzi, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou. Je to pýcha Klubu priateľov železníc na hornej Nitre – hlavného organizátora výročných osláv a jedného zo spoluorganizátorov realizácie výstavného stánku. Významným spoluorganizátorom propagačného stánku na ITF Slovakiatour 2016 bude Združenie miest a obcí hornej Nitry, ktoré si tiež v nadchádzajúcom roku pripomenie významné výročie – 25. rokov vzniku, preto sa vo výstavných priestoroch  budú prezentovať nielen atraktivity cestovného ruchu z celého regiónu, ale aj ľudoví umelci a hudobníci z viacerých miest a obcí regiónu. Azda najatraktívnejším lákadlom bude vystúpenie popredného slovenského výrobcu a hráča na gajdy Juraja Dufeka. Zaujímavosťou je, že práve tento tradičný ľudový hudobný nástroj bol v uplynulých dňoch zapísaný ako klenot do kroniky svetového kultúrneho dedičstva Unesco.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri