Realizácia vodorovného dopravného značenia20. 7. 2016 13:02

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. pokračuje vo vyznačovaní vodorovného dopravného značenia. Vyznačujú sa najmä parkovacie miesta v časti Nové mesto a priechody pre chodcov.

Okrem kolmých parkovacích miest v časti Nové mesto sa realizuje striekanie vyznačovanie dopravného značenia aj na priechodoch pre chodcov v celom meste Prievidza. V priebehu letných mesiacov by mali byť predmetné práce ukončené.

Vyznačovaním existujúcich parkovacích miest je zefektívniť využívanie existujúcich parkovacích plôch a tiež zvýšiť bezpečnosť na priechodoch pre chodcov.

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. preto žiada vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia, ako aj o rešpektovanie dočasných parkovacích obmedzení, nakoľko takého nerešpektovanie značne predlžuje realizáciu prác.

V priebehu roka 2016 je v pláne uskutočniť aj striekanie kolmých parkovacích miest na sídlisku Zapotôčky. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri