Rada architektov bude dohliadať nad výstavbou v Prievidzi14. 9. 2017 10:13

Poslanci mestského zastupiteľstva na augustovom rokovaní schválili inovatívny krok, ktorým je zriadenie rady architektov.

Architekti budú po novom dohliadať nad koncepčnou výstavbou v Prievidzi. Vznikne rada architektov, v ktorej budú zastúpení odborní architekti. 

„Zriadenie rady architektov predstavuje ďalšie rozhodnutie smerujúce k modernejšiemu a z pohľadu architektúry krajšiemu mestu Prievidza. Týmto krokom sme zamedzili návratu nekoncepčnej výstavbe množstva malých neestetických prístavieb, ktoré sme mohli sledovať v minulosti,“ ozrejmila primátorka mesta Katarína Macháčková.

Poslaním rady architektov bude spočívať predovšetkým v zabezpečovaní užšieho kontaktu s obyvateľmi pri spracovávaní územného plánu a v rámci vyjadrenia architekta mesta najmä pri stavebných konaniach. Okrem toho bude jej náplň aj napomáhanie presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek mesta, uplatňovať  odborné  vedomosti,  skúsenosti  a schopnosti architektov pri  plnení  úloh mesta v  rámci kompetencií vyplývajúcich najmä zo stavebného zákona.

Rada architektov bude päťčlenná. Tvoria ju architekt mesta, ktorý je zároveň zamestnancom mesta a ďalší štyria architekti ako zástupcovia odbornej verejnosti. Tých navrhne primátor mesta a schváli mestská rada. Na čele rady bude architekt mesta. Členovia rady budú činnosť vykonávať bezodplatne.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri