R.I.P. Milan Medúz27. 9. 2018 14:14

Opustil nás  náhle a navždy Milan Medúz, skromný človek, pedagóg, ale pre nás kultúrnikov najmä skvelý výtvarník. Rozlúčka s Milanom Medúzom bude v utorok 2. októbra 2018 o 13.30 h na cintoríne v Prievidzi.

Prievidzský výtvarník Milan Medúz ( 1935 - 2018 ) ovplyvnený pedagogickým vedením Márie Medveckej sa počas štúdia na meštianke v Námestove, neskôr v Želiezovciach a na gymnáziu v Leviciach, sporadicky venoval výtvarnému umeniu. V Brne vyštudovaný inžinier - agronóm sa popri práci venoval rôznym kultúrnym aktivitám a maľovaniu. Rozvinutie jeho výtvarnej tvorby nastalo v Klube neprofesionálnych výtvarníkov pri Okresnom osvetovom stredisku v Prievidzi.


Milan Medúz bol  príkladom neprofesionálneho výtvarníka, ktorý v posledných desaťročiach svojej tvorby prekonal hranice amaterizmu a plnohodnotne sa etabloval na slovenskej výtvarnej scéne. Výtvarná cesta Medúza smerovala od citlivých realistických až impresionistických štúdií motívov prírody, krajiny a človeka, cez prvky geometrickej abstrakcie a konštruktivizmu, až po akúsi syntézu, ktorú dosiahol práve vlastným zhodnotením umenia op-artu v rozsiahlych systematicky koncipovaných cykloch obrazov takzvaných výtvarných biografií významných osobností svetovej histórie a Slovenska. Tie predstavujú originálny vklad do vývoja tohto štýlu a zároveň vrchol jeho   výtvarnej tvorby.

Čítajte viac TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri