Publikácia o československom odboji vo FrancúzskuLorem ipsum dolor sit amet 2. 12. 2019 15:29

Publikácia o československom odboji vo Francúzsku - poďakovanie Mestu Prievidza za podporu jej vydania.

Občianske združenie K-2000 v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi prezentovalo v piatok 22., nov. 2019 v jeho priestoroch publikáciu Obyvatelia hornej Nitry v československom odboji vo Francúzsku počas II.sv. vojny. V jej úvodných kapitolách autori  – Amália lomnická a Martin Vitko – mapujú historický a vojensko-politický kontext účasti obyvateľov hornej Nitry na tomto odboji. Francúzsko ako svetová veľmoc totiž napomáhalo konštituovaniu  Československa po prvej svetovej vojne a v medzivojnovom období bolo jeho najvýznamnejším spojencom.  Na základe vzájomne výhodných zmlúv o vysťahovalectve a prisťahovalectve do Francúzska putovali tisícky Čechoslovákov (Slovákov vo väčšej miere ako Čechov)  za prácou. Na sklonku 30.rokov ich tu zastihla druhá svetová vojna a všetci bojaschopní muži nastupovali,  na základe mobilizácie do tvoriacej sa československej armády vo Francúzsku. Časť z nich sa priamo zúčastnila bojov proti nemeckým okupantom na francúzskom území v júni 1940.

Publikácia na základe archívnych dokumentov prináša menný zoznam príslušníkov tejto armády pochádzajúcich z hornej Nitry a v záverečných kapitolách popisuje i osudy a príbehy viacerých z nich. Hornonitrianskej verejnosti tak približuje menej známu kapitolu tzv. západného odboja, ktorá bol v čase totality programovo bagatelizovaný.

Prezentácia v múzeu  sa uskutočnila formou originálneho programu, súčasťou ktorého boli nielen vystúpenia autorov, ale i inscenované spomienky, čítanie úryvkov z knihy,  projekcia archívnych dokumentov, dobové francúzske šansóny a vystúpenie FSk Hájiček z Chrenovca-Brusna. Publikáciu uviedli do života potomkovia priamych účastníkov odboja, ktorí do nej poskytli autentické spomienky na svojich predkov.

Vydanie publikácie podporilo mesto Prievidza vo výške 500 €, i ďalší prispievatelia  – Nadácia Bane pre zdravie, kultúru a šport regiónu, Oblastný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi a obce Opatovce nad Nitrou a Lehota pod Vtáčnikom.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri