Prvé tohtoročné opiľovanie konárovLorem ipsum dolor sit amet 5. 2. 2014 15:06

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o., realizovala opiľovanie konárov v blízkosti verejného osvetlenia a zvislého dopravného značenia na území mesta. Hlavným dôvodom je zvýšenie bezpečnosti na cestách.

„Opiľovacie práce sa sústredili najmä na konáre drevín, ktoré sa nachádzali v tesnej blízkosti verejného osvetlenia. Išlo hlavne o koruny stromov, ktoré počas vegetácie tienili verejnému osvetleniu. Ich opílením sa tak vyriešila nielen estetická otázka, ale zvýšila sa tým aj bezpečnosť obyvateľov Prievidze,“ opísala potrebu opiľovania pracovníčka Oddelenia vnútornej správy TSMPD Silvia Bakytová.

Pracovníci strediska záhradníckych služieb realizovali opiľovanie stromov aj v blízkosti zvislého dopravného značenia. Konáre drevín značne obmedzovali viditeľnosť dopravných značiek, čo obzvlášť znižovalo bezpečnosť cestnej premávky. Opiľovanie drevín v blízkosti prievidzského zvislého dopravného značenia bolo vykonané aj na základe požiadavky mestskej polície.

Opiľovacie práce sa boli vykonané  v lokalitách mesta na sídlisku Necpaly, Zapotôčky a v Starom meste. V opiľovaní drevín v blízkosti verejného osvetlenia sa bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch na sídliskách Píly, Kopanice a Zapotôčky.

Okrem opiľovania drevín v okolí verejného osvetlenia a zvislého dopravného značenia sa priebežne opiľujú kalamitné a suché dreviny. V tejto súvislosti  spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. prosí  obyvateľov mesta o spoluprácu a vyzýva ich , aby   vedomosť o suchých drevinách prípadne o inej zeleni zasahujúcej do verejného osvetlenia alebo zvislého dopravného značenia,  nahlasovali prostredníctvom e-mailu: verejnazelen@tsmpd.sk.

Zdroj: RTV Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri