Prváčikovia dostali na začiatok školského roka darčekyLorem ipsum dolor sit amet 2. 9. 2013 11:15

Pri príležitostí 40. výročia založenia ZŠ Malonecpalskej sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostne otvorenie školského roka.

Úvodné slová patrili riaditeľke školy Ľubomíre Holíkovej, ktorá privítala zástupcov mesta Prievidza, viceprimátora Ľuboša Maxinu, poslankyňu mestského zastupiteľstva Helenu Dadíkovú a zamestnancov odboru školstva. Vo svojom príhovore zdôraznila rolu základnej školy, ktorá by mala byť pre všetkých žiakov prostredím, ktoré motivuje k čo najväčším úspechom.

Viceprimátor Maxina sa rozhodol spríjemniť prváčikom ich prvé skúsenosti so školou a osobne im venoval darčeky, ktoré uľahčia nielen im, ale aj rodičom začinajúci kolobeh školských povinností.

Mesto Prievidza želá všetkým žiakom úspešný vstup do nového školského roka a ako uzavrela poslankyňa Dadíková "Aby im školský rok ubehol tak rýchlo, ako tieto prázdniny".


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri