Projekt Zelený bicykel spustený12. 7. 2016 13:16

Zelený bicykel rozširuje možnosti prepravy po meste. Každý Prievidžan, ale i ten kto tu iba pracuje, má možnosť využiť 100 verejných bicyklov, ktoré sú rozmiestnené takmer na 30 stojanoch.

Ľudia v Prievidzi ako v jednom z prvých miest na Slovensku môžu využívať verejné požičiavanie bicyklov. Unikátny projekt bol spustený do prevádzky 12. júla. Uvedená služba poskytuje občanom možnosť krátkodobej výpožičky bicyklov na krátke trasy po meste Prievidza. Podrobné informácie na: www.zelenybicykel.sk/

RTV Prievidza:

Cyklodoprava V Prievidzi
Mesto Prievidza má záujem podporovať cyklodopravu ako plnohodnotný druh dopravy v rámci mestskej mobility. V súčasnosti je v nadväznosti na materiál „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR“ mestom Prievidza v spolupráci s mestom Bojnice pripravovaný strategický dokument „Zásady rozvoja cyklistickej dopravy miest Prievidza a Bojnice“, ktorý má byť následne zapracovaný do Komplexného generelu dopravy miest Prievidza a Bojnice. Tento dokument definuje návrh siete cyklistickej infraštruktúry spolu so zonáciou územia v súvislosti s určením prípustného zaťaženia územia automobilovou dopravou.

V súčasnosti sú v meste Prievidza vyznačené na niektorých úsekoch cyklistické trasy cca 14 km cyklodopravné, 13 km cykloturistické.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri