Projekt Zdravý chrbátik naučí žiakov správne sedieťLorem ipsum dolor sit amet 16. 3. 2017 13:07

Dennodenné sedenie v školských laviciach nie je prospešné pre zdravý vývoj chrbtice. Mnoho školopovinných detí má zlé držanie tela, preto je potrebné naučiť ich zdravo sedieť a cvičiť.

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národného športového centra začalo Občianske združenie Za zdravší život v spolupráci s mestom Prievidza realizovať projekt Zdravý chrbátik.
Ide o unikátny projekt na Slovensku, na ktorom sa podieľajú odborníci z oblasti spondylochirurgie, neurochirurgie, ortopédie, rehabilitácie, fyzioterapie, zdravotníctva a z oblasti pedagogiky.
Hlavným odborným garantom projektu je prednosta Neurochirurgickej kliniky v ÚVN SNP - FN v Ružomberku doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD.

V rámci tohto preventívneho  projektu sa deti základných škôl v ročníkoch 1. - 4. už v tomto školskom roku začnú hravou formou učiť ako správne cvičiť a starať sa o svoj chrbátik.
Do projektu je zapojených 43 učiteľov so všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.
Učitelia absolvujú v priebehu marca 2017 úvodné školenie v oblasti cvičebného programu, no edukačný program učiteľov v tejto oblasti bude realizovaný aj priebežne počas trvania projektu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri