Projekt MsP Prievidza k zvýšeniu bezpečnosti seniorov5. 3. 2019 08:59

Tematika prevencie kriminality je aktuálnou súčasťou činnosti MsP Prievidza už od začiatku jej vzniku v roku 1991. V súčasnosti zabezpečujeme preventívne aktivity pre všetky vekové skupiny obyvateľov mesta aj okresu Prievidza-od detí v MŠ, žiakov I. a II. stupňa základných škôl, stredoškolákov, dospelých a rodičov detí až po seniorov.

Zámer využiť pri niektorých preventívnych aktivitách aj formu názorného, tlačeného materiálu nie je náhodný. Materiál v letáku po prezentácii aktivity ostáva účastníkovi pre doplnenie informácií, ich oživenie v prípade potreby alebo ako pomôcka pre niekoho, kto potrebuje napríklad poradiť alebo pomôcť v uvedenej problematike. Leták je použiteľný ako „záložka“ alebo „záloha“ a samotné prelistovanie môže pomôcť oživiť vedomosti, ktoré môžu zabrániť napríklad prípadu podvodu alebo okradnutia.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády  Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a na základe získania dotácie mohol byť materiál vyhotovený v tlačenej forme pre tých, ktorí sú obeťou premysleného konania podvodníkov, neštítiacich sa vylákať peniaze od dôchodcov v mieste bydliska alebo na ulici. Štatistika týchto skutkov hovorí sama za seba.

Prečo veková skupina seniorov? Voľba nebola náhodná. Je tu faktor zraniteľnosti a možnosti ochrany. V prípade seniorov má podvod a finančné zruinovanie často fatálne dôsledky. Tomu chceme pomôcť zabrániť osvetou a každodennými aktivitami v rámci prevencie. Tlačený materiál ostáva poslucháčom a pomáha opakovať, uložiť a šíriť informáciu ďalej.

Naše aktivity sú zamerané na kontakt s príslušnými vekovými skupinami a iba malá časť materiálov je rozširovaná distribučnou formou, napríklad pre príbuzných seniorov počas návštevy MsÚ Prievidza alebo na Oddelení starostlivosti o občanov počas vybavovania opatrovateľskej služby pre seniorov.

Od februára 2019 začíname s rozširovaním týchto materiálov pre seniorov v rámci našich preventívnych aktivít, pričom cieľom je zvýšiť informovanosť seniorov aj ich príbuzných a zamedziť prípadom podvodov a okradnutia dôchodcov, ktoré prebiehajú podľa premysleného a nacvičeného scenára.

Zároveň vyslovujeme poďakovanie Rade vlády Slovenskej republiky za finančnú podporu realizácie projektu „Brožúry k prevencii kriminality  mládeže a seniorov.“

 


Msp Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri