Projekt, ktorý má pomáhať hlavne seniorom11. 6. 2020 09:14

Anjel pomoci starším je projekt tvorený vďaka podpore z Participatívneho rozpočtu mesta Prievidza. Jeho cieľom je pomôcť hlavne opusteným seniorom.

„Náš projekt má predovšetkým vytvoriť podmienky pre dôstojné prežívanie jesene života. Pre nás je prvoradá ochrana proti zlému zaobchádzaniu, ale aj vzdelávanie a prevencia. V tomto smere chceme aktívne zapojiť mladých študentov do našich aktivít, ktorí tak budú pomáhať a chrániť starších,“ predstavila Ľubica Gálisová prezidentka Fóra pre pomoc starších.
 
Projekt, ktorý je hradený z participatívneho rozpočtu, má za cieľ spájať spoločné akcie mladých i starších pre vzájomné poznávanie sa, pochopenie a vzájomné obohacovanie sa svojimi skúsenosťami. Hlavným mottom je, aby mladí ľudia poznali problémy starších a zapojili sa ako dobrovoľníci do pomoci a ochrany starších, osamelých seniorov.
 
Projekt počíta aj so zvyšovaním právneho vedomia starších. „Je potrebné, aby sa seniori vedeli brániť rôznym nekalým praktikám páchaniu násilia a ako si čo najdlhšie udržať duševné zdravie,“ pokračovala Ľ. Gálisová. K tomu má napomôcť hlavne odborný seminár pre opatrovateľov a rodinných príslušníkov, ktorý bude zameraný na spôsoby ako zaobchádzať a pomáhať starším prekonávať problémy starnutia a odkázanosti. „Najpodstatnejšie ale je zabezpečiť spoločné stretnutia na školách za účelom zvyšovania povedomia o pozitívnom prínose starších pre rodinu i spoločnosť,“ uzavrela Gálisová.
 
Projekt Anjel pomoci starším – mladší i starší sa potrebujeme navzájom je finančne podporený mestom Prievidza v sume 5000 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri