Projekt INFOštvorec zaujal v súťaži Môj nápad pre región20. 5. 2014 09:06

Spoločnosť S&T Varias zo Žiliny poskytla 16. mája poskytla svoje krásne priestory na krajskú súťaž Môj nápad pre región v rámci programov Junior Achievement, n.o. v projektovej časti Podnikanie v cestovnom ruchu. Súťažili žiaci z Námestova, Žiliny, Holíča, Martina, Považskej Bystrice, Prievidze.

Obchodnú akadémiu Prievidza reprezentovali dve práce žiakov 2.B triedy. Marek Chalmovský súťažil s prácou Horná Nitra z kresla, ktorá sa zaoberala využitím 3D projekcií v cestovnom ruchu. „V mojej práci som naviazal na prácu Dávida, bývalého študenta školy, dnes študenta VŠ v Brne. Jej obsahom sú 3D projekcie objektov cestovného ruchu hornej Nitry spracované v programe SketchUP. Sú vložené do mapy. Mapu si môžete pozrieť mobilným telefónom alebo na tablete, pričom sa projekcia začne predvádzať v 3D. Porotu projekt zaujal, no nepostúpil som,“ povedal študent Marek Chalmovský.

Kristína Ištvániková súťažila s projektom INFOštvorec, v ktorom riešila využívanie QR kódov v cestovnom ruchu. V Žiline súťažilo 10 prác a Kristína získala bezkonkurenčne prvé miesto a postúpila na celoslovenskú súťaž. V elitnej skupine 12 víťazných prác z krajských kôl (Banská Bystrica, Prešov, Trenčín, Žilina) bude bojovať o prvenstvá v Banskej Bystrici v júni.

„Môj projekt INFOštvorec je časť triedneho projektu s názvom ouRegion, s ktorým sme boli na veľtrhu cestovného ruchu Vitajte v našom regióne, ktorý sa konal tiež v Žiline. Keďže tam sme neuspeli, o to viac ma teší môj úspech. V projekte som pripravila materiály pre obce s použitím QR kódu. Ja som ho aplikovala na erby obcí a tiež poukazujem na využitie QR kódu INFOštvorca v cestovnom ruchu,“ hovorí úspešná študentka Kristína Ištvániková.

Stanislav Malega, konzultant projektov


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri