Projekt BUK v Prievidzi9. 3. 2015 09:09

Mesto Prievidza bolo zaradené do pilotnej schémy  na realizáciu projektu BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy, ktorý realizuje Združenie miest a obcí Slovenska. Uvedený projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky 2007 – 2013.  „Solidarita pri  riadení migračných tokov.“

Do realizácie projektu Pilotnej schémy zavádzania politík integrácie zameraná na tvorbu lokálnych stratégií integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín boli okrem mesta Prievidza zapojené mestá: Snina, Svidník, Michalovce, Senec a doplnené ešte o ďalšie  dve  mestá Banská Bystrica a Dolný Kubín.

Očakávania od projektu BUK
Účasťou na vzdelávacom projekte BUK  chceme docieliť získanie odborných znalostí od školiteľov a tiež aj analýzu sociálnej a kultúrnej integrácie cudzincov z tretích krajín na lokálnej úrovni, ako aj pomoc pri uplatňovaní konkrétnych opatrení do praxe prievidzskej samosprávy.
 
Integračná politika v Prievidzi
Prievidza má historicky multikultúrnu skúsenosť – je baníckym mestom, prichádzali  sem v minulosti ľudia za prácou nielen z územia Európy, ale aj z iných krajín. S migrantami nemáme žiadnu skúsenosť,  ale  v súčasnosti sú  viditeľní  najmä cez svoju podnikateľskú činnosť, kde  sa prejavujú vyššou samostatnosťou a nezávislosťou. Stretávame ich prevažne v  čínskych reštauráciách, predajniach kebabov, čínskych a vietnamských obchodoch s textilom a zmiešaným tovarom. Taktiež sú  migranti zamestnaní ako lekári, inžinieri alebo baníci. 

V súčasnosti  je mapovaná situácia v rámci mesta Prievidza a realizuje sa zber dát o populácií cudzincov. Projekt sa snaží podporiť bezkonfliktné spolužitie všetkých obyvateľov a o začlenenie migratov do života na miestnej úrovni.

O migrantoch chce mesto získať  informácie z Úradu hraničnej a cudzineckej polície Bratislava, z cudzineckej polície, ktorá sídli v Trenčíne.  Po zistení populácie cudzincov v lokalite – počty cudzincov podľa účelu pobytu – pracujúci, podnikajúci cudzinci, študenti. Budú sa hľadať  možnosti poskytovania služieb vzhľadom na potreby jednotlivých migrantov alebo komunít migrantov. Nakoľko je ovládanie slovenského jazyka dôležitou podmienkou zapojenia na trh práce, samospráva bude hľadať rôzne možnosti, ako naučiť migrantov slovenský jazyk. Cieľovou skupinou budú hlavne deti navštevujúce MŠ a ZŠ v meste Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri