Procháska: Sme mestská firma, parkovanie nerobíme ako biznis!25. 4. 2013 09:31

„To, že Prievidza systém zverila do rúk svojej stopercentnej dcére, sa dnes ukazuje práve v cenovej politike.  Sme z miest našej veľkosti určite najlacnejší, čo sa týka hodinovej sadzby a jedným z najlacnejších, čo sa týka rezidentských kariet,“ hovorí Miroslav Procháska, konateľ mestskej spoločnosti UNIPA, ktorá prevádzkuje systém parkovania v Prievidzi.

Parkovací systém v centre Prievidze je momentálne horúcou témou v meste. Nedávno prokurátor vzniesol dva protesty: jedným,  že mesto k nemu neprijalo všeobecne záväzné nariadenie a že parkovné nevyberá mesto, ale obchodná spoločnosť ( pritom je  jej stopercentným vlastníkom). Pri protestoch prokuratúry voči prievidzskému systému regulácie státia však existuje viacero nezodpovedaných otázok. Prečo prokurátor predtým  parkovací systém ( medzitým nezmenený),  posudzoval viackrát a nezistil, jeho rozpor so zákonom? Ale azda najzaujímavejšie na tom je, že podobný systém parkovania je vo väčšine miest na Slovensku. Prečo inde neboli podané protesty prokuratúry ? O parkovacom systéme v Prievidzi sme sa tentoraz  porozprávali s Miroslavom Procháskom, konateľom mestskej spoločnosti UNIPA, ktorá systém prevádzkuje.

Objavili sa názory, že ste podcenili prípravu parkovacieho systému a jeho súhru s legislatívou. Je to tom niečo pravdy?

Absolútne nie. Práve  z dôvodu, že Prievidza už pred niekoľkými rokmi prevádzkovala parkovací systém, ktorý neskôr ho musela zrušiť pre jeho rozpor so zákonom, sme sa tento krát rozhodli obrátiť sa na renomovaných odborníkov so skúsenosťami. Celý projekt pripravila autorizovaná prievidzská spoločnosť AD značenie, ktorá v zmysle zmluvy zodpovedala nielen za technickú časť projektu, ale aj za jeho legislatívnu súhru so zákonom.

Ako je to v iných mestách? Je všade k systému parkovania prijaté všeobecne záväzné nariadenie a je prevádzkovateľom  systému priamo mesto?

Vieme, že systém Prievidze ( parkovacie plochy v nájme obchodnej spoločnosti), má  väčšina slovenských miest - s výnimkou Trnavy aj všetky krajské mestá. Zo štrnástich najväčších miest dvanásť postupuje pri regulácii státia v centre mesta bez všeobecne záväzného nariadenia. Zákon to umožňuje. Dáva možnosť riešiť to cez  nariadenie, no neukladá to ako povinnosť. Takýmto spôsobom majú riešený systém parkovania v Trnave a v Púchove. V oboch mestách je cena parkovania minimálne o sto percent vyššia ako v Prievidzi.
A to aj  napriek tomu, že si prevádzkujú parkovací systém sami.

Čím to je? Jednoduchou dedukciou by sa mohlo zdať, že práve mesto by malo svojim obyvateľom poskytnúť lacnejšie parkovanie ako obchodná spoločnosť.

No vidíte, práve opak je pravdou. Aj nám to vychádzalo pri príprave systému tak, že efektívnejšie je to cez obchodnú spoločnosť. Mesto sa vybralo cestou výberu spoločnosti, ktorú stopercentne vlastnilo, aby malo cenovú politiku parkovania pod svojou kontrolou. Nakoniec aj štát realizuje mnohé činnosti cez vlastné obchodné spoločnosti,pretože je to efektívnejšie. Dokonca aj mýto na diaľniciach vyberá súkromná firma. K problematike efektívnosti mesta a mestskej obchodnej  spoločnosti uvediem ešte jeden príklad z Púchova. Kým v Púchove systém prevádzkovala obchodná spoločnosť, stálo hodinové parkovanie v centre 70 centov vrátane DPH. Od prvého januára tohto roku zabezpečuje parkovanie priamo mesto cez všeobecne záväzné nariadenie. Sadzba hodiny státia sa zvýšila na jedno euro. Ale z neho nie je možné odpočítať DPH. Pre podnikateľov tak išlo parkovné hore o 50 percent. A určite ani v Púchove nie sú poslanci, ktorí by chceli obyvateľom umelo zvyšovať ceny. Ale ekonomika proste nepustí. Je to cena za nový spôsob realizácie parkovacieho systému.

Viaceré mestá zverili parkovací systém do rúk súkromných obchodných spoločností. Je to podľa vás rovnako efektívna cesta?
Určite nie a ukazuje sa to aj teraz. V Prievidzi je stále je možnosť do systému zasahovať, prípadne ho nastavovať podľa potreby. Viaceré mestá, ktoré zverili systém súkromníkom, sa  prepočítali. Pri nich je totiž verejný záujem veľmi diskutabilný. Ak sa raz mestá upíšu súkromnej spoločnosti, strácajú kontrolu. Mestská spoločnosť na rozdiel od súkromnej nie je zameraná na tvorbu zisku. My nepotrebujeme zo systému „vytrieskať“ peniaze, ale dosiahnuť racionálnu reguláciu státia v širšom centre Prievidze. Teší ma, že podstatná časť verejnosti to pochopila a systém vníma pozitívne. Jedným z priorít systému je  ochrániť rezidentov  ( bývajúcich  v centre a širšom okolí), pred nadmernou statickou dopravou. To sa nám podarilo. Na stretnutiach s predsedami spoločenstiev bytových domov a obyvateľmi sa teraz skôr stretávame s názormi a návrhmi, aby sa zóna rozširovala a nie rušila. Zlepšila sa tiež možnosť zaparkovať návštevníkom centra i ľuďom, ktorí si niečo potrebovali vybaviť na úradoch, či nakúpiť. Som presvedčený, že väčšina z nás v minulosti prejazdila viac ako 30 centov, pri hľadaní voľného parkovacieho miesta.

Jasnou výhodou mesta pri mestskej spoločnosti, ktorá prevádzkuje parkovaný systém, je fakt, že môže vstupovať do cenovej politiky parkovacieho systému. 
Áno. To, že Prievidza systém zverila do rúk svojej stopercentnej dcére, sa dnes ukazuje práve v cenovej politike.  Sme z miest našej veľkosti určite najlacnejší – jednak v hodinovej sadzbe a jedným z najlacnejších aj v prípade rezidentských kariet.

Aké sú ceny rezidentských kariet v iných mestách?
Kým u nás je to pri prvom aute 10 eur na bytovú jednotku, napríklad v Komárne platia obyvatelia  takmer 40 eur, v Trenčíne 50 eur, v Martine a Trnave po 15 eur. V metropolách ako Košice je to 100 eur, v bratislavskom Starom Meste 60 eur.  Lacnejšie sú  Banská Bystrica a Zvolen, kde rezidentská karta pre prvé auto stojí 5 eur. Tu však za hodinové  státie zaplatíte jedno euro. Myslím, že Prievidzi sa cenovú politiku podarilo vyvážiť tak, aby to nebolo pre nikoho neprimerane drahé.
 
Viete nám porovnať aj hodinové sadzby státia Prievidze so sadzbami v iných mestách?
Náš systém je absolútnou raritou v tom, že máme výraznú cenovú preferenciu prvej hodiny státia. Tridsať centov je cena, pokrývajúca len náklady spojené s prevádzkou sms systému. Nikde inde na Slovensku takú nízku cenu parkovného nemajú. Ale nebolo by dobré zužovať diskusiu iba na ceny. So systémom parkovania v Prievidzi môžeme byť spokojní aj z iných dôvodov.

Čo máte na mysli?

Porovnajte si napríklad vlastnú webovú stránku parkovanieprievidza.sk a jej informačný obsah so stránkami iných prevádzkovateľov. Ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku sme zaviedli SMSplatbu spôsobom, kedy je  prvá hodina za symbolický poplatok. Toto nemá okrem Prievidze nikto. Takmer všade je SMSplatba drahšia ako platba iným spôsobom. V Prievidzi ani nie za polovicu. Možnosť vybaviť rezidentskú kartu online je, myslím, tiež iba u nás. Rozdiel v informačnej hodnote dopravných značiek v Prievidzi a v iných mestách je zrejmá každému, kto cestuje po Slovensku. Nemám vedomosť, že by  niekto okrem Prievidze pristúpil v takom krátkom čase po spustení systému regulácie parkovania k vyhodnoteniu jeho dopadov rozsiahlym dopravným prieskumom. My sme  v októbri minulého roku urobili. Toto považujem za  zodpovedný prístup k problematike regulácie. Nerobíme to  ako biznis. Ten sa robí pri iných cenách a to v Prievidzi nechceme.
 
Niektorí ľudia sa systémom regulácie státia cítia diskriminovaní tým, že si musia ako rezidenti platiť parkovanie pri svojom dome. Aký máte na to názor?
Opak je pravdou. Dopravným značením je stanovené, že určité parkovacie miesta sú spoplatnené. Dopravné značenie je platné pre všetkých. Teda  každý, kto na ňom zastaví, je povinný uhradiť poplatok za parkovanie :  návštevník i obyvateľ bývajúci v danej lokalite. Rezident má z titulu trvalého pobytu benefit. Parkovné platí vo zvýhodnenej cene formou ročného paušálu. Už z princípu je zvýhodnený, nie znevýhodnený. Diskriminovaní by sa mohli cítiť návštevníci voči tým, ktorí by mali parkovanie zdarma. Pretože dopravná značka má platiť a platí pre všetkých. Ulica nie je vlastníctvom len obyvateľov, bývajúcich na nej, ale všetkých Prievidžanov. Preto musí aj mesto pristupovať rovnako ku všetkým. Aj preto vo všetkých porovnateľných mestách nie sú rezidentské karty zadarmo. Nevymysleli sme nič nové, prevzali sme systém používaný v celej Európe.

Viackrát ste spomínali, že rovnaký systém parkovania je vo väčšine porovnateľných slovenských miest.  Čím si teda vysvetľujete, že je systém parkovania spochybňovaný práve Prievidzi?
Nech si každý čitateľ skúsi sám zodpovedať otázku, komu to prospieva. Je faktom, že nie každý bol spokojný s tým, že sa Prievidza rozhodla prevádzkovať systém mestskou spoločnosťou. Od začiatku prichádzali rôzne ponuky na spoluprácu pri realizovaní systému od súkromných spoločností. Samozrejme, systém sa dá robiť aj ako biznis a zarobiť na ňom pekné peniaze.  Vedenie mesta sa však rozhodlo inak.  Prečo sme atakovaní práve my a nie mestá, kde to robia súkromné firmy ? Nech si urobí  každý svoj úsudok. Ja sa obávam, že záujem sprivatizovať parkovanie v meste je stále aktuálny a ak sa to niekomu raz podarí, draho takéto rozhodnutie zaplatíme všetci. Zo strany terajšieho vedenia mesta to nehrozí !

Výnosy z parkovania by pri mestskej spoločnosti na rozdiel od súkromnej mohli ísť do skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v meste. Deje sa tak v Prievidzi?

Prísľub, že peniaze vygenerované dopravou, sa budú vracať späť do dopravnej infraštruktúry mesta, už v tomto období aj napĺňame. Mesto začalo budovať nové parkovacie plochy na Ulici M. Mišíka a projekčne sa pripravuje výstavba ďalšej parkovacej plochy na Nábreží sv. Cyrila. V januári sme zadali spracovať projektovú dokumentáciu na modernizáciu svetelnej signalizácie križovatky pod nadjazdom v smere do Novák. Je to tridsať ročná križovatka a náklady na jej obnovu  predstavujú takmer  80 tisíc eur.  Dlhé roky, ani v čase hojnosti, sa nenašli prostriedky na jej modernizáciu. Je v katastrofálnom stave a tak  musíme pristúpiť k jej modernizácii. A keďže v ďalších rokoch očakávame nárast výnosov, budeme sa môcť púšťať do ešte odvážnejších dopravných projektov. V Prievidzi tak ľudia majú možnosť vidieť už po niekoľkých mesiacoch prevádzkovania systému parkovania, kam vygenerované peniaze idú. Asi dlho by sme hľadali príklad iného mesta, kde sa to takto deje. A práve to považujem za zmysluplné a efektívne :  aby peniaze, ktoré doprava vygeneruje, išli späť do jej zlepšovania.

Bolo vôbec potrebné riešiť v Prievidzi parkovanie v centre?
Určite áno. Jednoducho povedané, podarilo sa nám dať autá do pohybu. Dnes už iba veľmi málo áut parkuje v centre dlhé hodiny. Tým sa zásadne zvýšila parkovacia kapacita centra. Odstránili sme živelné parkovanie v meste, z chodníkov, peších zón a často krát aj zo zelene.  Ochránili sme rezidentov pred odstavovaním áut na sídliskách. Podarilo sa zvýšiť vyťaženosť MHD, dotovanú mestom  približne miliónom eur ročne. A v neposlednom rade sa podarilo  začať aj s budovaním dopravnej infraštruktúry z výnosov z parkovného. A to všetko za najnižšie ceny na Slovensku.

Branislav Bucák


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri