Problémami školstva sa zaoberá pracovná skupinaLorem ipsum dolor sit amet 6. 2. 2015 14:49

Mesto Prievidza od novembra 2014 monitorovalo stav škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. Na účel vyhodnotenia výstupov monitoringu a návrhu možných riešení bola primátorkou mesta zriadená pracovná skupina, zložená okrem odborníkov z oblasti školstva aj z poslancov mestského zastupiteľstva. Zastúpenie v pracovnej skupine majú všetky politické strany a hnutia.

Zámerom zriadenia odbornej pracovnej skupiny bolo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu o problémoch školstva, bez emócií, s hľadaním konštruktívnych riešení, akceptovateľných naprieč politickým spektrom. Po úvodnom zasadnutí pracovnej skupiny a vyše týždňovom odstupe musí, žiaľ, vedenie mesta konštatovať, že výsledkom je pravý opak. Verejnosti sú, pravdepodobne členmi pracovnej skupiny, poskytované čiastkové a neúplné informácie, ktoré nie sú výstupmi ani závermi pracovnej skupiny. To prináša emotívne reakcie zo strany verejnosti, často bez akýchkoľvek odborných argumentov.

Vedenie mesta mrzí, že niektorí členovia pracovnej skupiny namiesto odbornej práce vniesli do celého procesu politikárčenie. Tým sa stáva riešenie problémov v oblasti školstva opäť náročnejším. Je nesporné, že i pre tieto okolnosti sa budú východiská hľadať veľmi ťažko. A to i napriek snahe vopred konštruktívne konzultovať možné alternatívy s odborníkmi a zástupcami všetkých politických strán, hnutí aj nezávislých poslancov, a až potom navrhnuté riešenie podrobiť širokej verejnej diskusii.

Isté je, že problémy v oblasti školstva musí samospráva riešiť. Medzi najzávažnejšie problémy patrí okrem nepriaznivého demografického vývoja, nízkej obsadenosti školských budov a vysokých prevádzkových nákladov predovšetkým veľmi zlý stav budov. Ten možno v prípade mnohých školských zariadení označiť za alarmujúci. Na jednej materskej škole v dôsledku zlého technického stavu padol v roku 2012 strop. Podobné situácie môžu kedykoľvek nastať na ďalších materských či základných školách. Tento investičný dlh vznikol dlhodobým zanedbávaním obnovy a údržby týchto objektov.

Keďže prehodnocovanie možných alternatív a  hľadanie ďalších podnetov na riešenia v pracovnej skupine stále trvá, mesto Prievidza nateraz nemôže zodpovedne odpovedať na otázky o potenciálnom rušení, alebo premiestňovaní konkrétnych škôl alebo školských zariadení. O čom pracovná skupina skutočne diskutovala, a aké postoje boli na nej prezentované, najlepšie dokumentuje priložená zápisnica z jej jediného zasadnutia.

Zápisnica zo zasadnutia pracovnej skupiny pre optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza zo dňa 28.1.2015
ico_pdf_46

Prezenčná listina zo zasadnutia pracovnej skupiny pre optimalizáciu siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza zo dňa 28.1.2015

Foto: sxc.hu by ywel


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri