Pripravované projekty8. 10. 2014 07:53

Poslanci MsZ odsúhlasili dva pripravované projekty- rekonštrukciu športovej haly 
Názov projektu: Športová hala v Prievidzi a Obnova exteriérových kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi.

Obnova sôch sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi
Mesto Prievidza na základe Rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky zo dňa 10.7.2013, ktoré vydal Obvodný úrad Prievidza, odbor všeobecnej vnútornej správy, usporiadalo v čase od 15.júla 2013 do 14.júla 2014 verejnú zbierku – Obnova exteriérových kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculáty v Prievidzi.

Mesto postupovalo v súlade s Rozhodnutím o povolení konania verejnej zbierky, pričom získané finančné prostriedky vo výške 1047,88 € organizátor verejnej zbierky sústredil na osobitný účet verejnej zbierky a bude nimi disponovať len prostredníctvom tohto účtu.
Mesto v roku 2013 získalo finančné prostriedky z dotácie  Ministerstva kultúry SR na projekt: Socha sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF 878/2, A. Hlinku, pred domom piaristov. Bol realizovaný reštaurátorský výskum,  návrh na reštaurovanie predmetnej kultúrnej pamiatky a v súlade s ním aj stanovený predpokladaný rozsah prác a nákladov spojených s obnovou sochy sv. Jána Nepomuckého.

Predpokladaný rozsah prác na soche sv. Jána Nepomuckého  obsahuje čistenie kamennej hmoty, jej záchranné spevnenie a odsolenie. Okrem toho bude zabezpečený prevoz a uloženie kamenných častí sôch do ateliéru reštaurátora. Suma za predpokladaný rozsah prác je predbežne stanovená na 1 050 eur.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri