Príprava rekonštrukcie Domu smútku4. 1. 2017 09:06

Samospráva mesta Prievidza plánuje väčšiu rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici. Práce by mohli začať už v tomto roku.

Dom smútku je v zlom stave o čom svedčia aj viaceré výzvy zo strany verejnosti. Ľudia už v minulosti poukazovali na nedôstojný stav interiéru budovy. V roku 2015 boli realizované menšie investície napríklad do bezbariérových vstupov do domu smútku, väčších investícií sa však budova nedočkala.

Ešte v októbri 2016 bola uzatvorená zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici. Predmetom projektových prác je najmä rekonštrukcia striech so zateplením, výmenou bleskozvodu a klampiarskych konštrukcií. Taktiež dôjde k zatepleniu obvodových stien objektu, výmene zasklených stien a zostávajúcich okien a dverí. V rámci projektu budú realizované aj také práce ako rekonštrukcia elektroinštalácie, sociálnych zariadení, boxov či maliarske a natieračské práce v celom objekte.


Predpoklad realizácie prác je naplánovaný na rok 2017. V Prievidzi sa nachádzajú štyri domy smútku. Dom smútku na Mariánskej ulici je hlavným pietnym miestom. Všetky spravuje mestská spoločnosť TSMPD. 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri