Príprava rekonštrukcie Domu smútku4. 1. 2017 09:06

Samospráva mesta Prievidza plánuje väčšiu rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici. Práce by mohli začať už v tomto roku.

Dom smútku je v zlom stave o čom svedčia aj viaceré výzvy zo strany verejnosti. Ľudia už v minulosti poukazovali na nedôstojný stav interiéru budovy. V roku 2015 boli realizované menšie investície napríklad do bezbariérových vstupov do domu smútku, väčších investícií sa však budova nedočkala.

Ešte v októbri 2016 bola uzatvorená zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici. Predmetom projektových prác je najmä rekonštrukcia striech so zateplením, výmenou bleskozvodu a klampiarskych konštrukcií. Taktiež dôjde k zatepleniu obvodových stien objektu, výmene zasklených stien a zostávajúcich okien a dverí. V rámci projektu budú realizované aj také práce ako rekonštrukcia elektroinštalácie, sociálnych zariadení, boxov či maliarske a natieračské práce v celom objekte.


Predpoklad realizácie prác je naplánovaný na rok 2017. V Prievidzi sa nachádzajú štyri domy smútku. Dom smútku na Mariánskej ulici je hlavným pietnym miestom. Všetky spravuje mestská spoločnosť TSMPD. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri