Príprava ďalších investícií do škôl30. 1. 2015 08:21

Radnica mesta  v týchto dňoch finalizuje prípravné práce pre investície do ďalších budov základných a materských škôl. V ďalšom realizačnom balíku sa dočkajú opráv materské školy na Ul. M. Gorkého a MŠ na Nábr. sv. Cyrila. Opravy na základných školách sa pripravujú  na ZŠ Rastislavova a ZŠ S. Chalupku.

Realizátori stavebných prác vzídu z verejnej súťaže. Všetky zámery mesta sú v štádiu finalizovania požiadaviek na referát verejného obstarávania MsÚ, ktorý verejné súťaže pripravuje.

Opravy na objekte MŠ Gorkého budú spočívať predovšetkým z rekonštrukcie a zateplenia strešného plášťa pavilónov A, B. Zateplenie obvodového plášťa všetkých pavilónov sa dočká MŠ na Nábr. sv. Cyrila. Okrem toho sa táto materská škola dočká rekonštrukcie a zateplenia strechy na jednom pavilóne a na hospodárskej budove. Práce na MŠ Nábr. sv. Cyrila sú naplánované v rozsahu  190 000 eur.

Prvé investície  do základných škôl v roku 2015 budú smerovať na rekonštrukcie ZŠ Rastislavova a ZŠ S. Chalupku. ZŠ Rastislavovu čaká rekonštrukcia strešnej krytiny nad centrálnymi šatňami. Na tieto havarijne práce má mesto poskytnuté finančné prostriedky aj z prostriedkov zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 50 000 eur. Peniaze zo štátneho rozpočtu sú vyčlenené taktiež na opravy ZŠ S. Chalupku. V tejto škole bude realizovaná dlho očakávaná rekonštrukcia strešného plášťa pavilónu B. Všetky rekonštrukčné práce na ZŠ S. Chalupku sú naplánované vo výške 20 616,80 €.

Presnejšie termíny prác budú známe po vyhlásení a ukončení verejného obstarávania. Tak ako v minulom roku, aj v tomto období by nemal byť obmedzený výchovnovzdelávací proces na žiadnej škole. „Pri našich finančných  sa pri rekonštrukciách zameriavame na zatepľovanie pavilónov, opravy striech, teda tých prác, ktoré nám znížia napríklad náklady na energie,“ opísala potreby opráv školských budov primátorka mesta Katarína Macháčková. 

Plánovanými opravami sa mesto snaží postupne znižovať svoj investičný dlh, ktorý reprezentuje dlhoročné neinvestovanie do majetku mesta ako sú budovy materských a základných škôl, či chodníkov a ciest. Investičný dlh mesta Prievidza je nevyčísliteľný. Dlhodobým ignorovaním potrieb v udržiavaní objektov sa znehodnocoval mestský majetok a dochádzalo tak k zvyšovaniu nákladov na energie.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri