Primátorka pozýva ministra Počiatka do PrievidzeLorem ipsum dolor sit amet 19. 2. 2013 15:13

Primátorka Katarína Macháčková otvoreným listom pozýva Jána Počiatka, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, do Prievidze. Jej cieľom je na spoločnom stretnutí prerokovať, aké sú možnosti urýchlenia výstavby R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Obyvatelia hornej Nitry sa snažia v týchto dňoch upozorniť na stále absentujúcu rýchlostnú cestu z Trenčína do Prievidze petíciou. Jej iniciátori, primátorka Prievidze spolu s 21 poslancami mestského zastupiteľstva, chcú upozorniť hlavne na to, že sa výstavba tejto komunikácie neustále posúva i napriek platnému uzneseniu Vlády Slovenskej republiky z apríla 2008. Podľa neho mal minister dopravy pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010. Žiaľ, dodnes sa stavené práce nezačali a spustené v tomto roku majú byť na jedinom z piatich úsekov (Ruskovce – Pravotice).

Všetky informácie o petícii a podpisové hárky nájdete na www.prievidza.sk/r2

„Partnerom, s ktorým treba rokovať, je podľa uznesenia vlády minister. Minulý rok moja snaha o stretnutie s Jánom Počiatkom skončila neúspechom. Ozval sa mi len štátny tajomník, ktorého sekretariát termín napokon nenavrhol, takže ani k stretnutiu s ním nedošlo. Vzhľadom na naliehavosť potreby budovania R2 a prebiehajúcu podpisovú akciu som sa rozhodla otvoreným listom opätovne požiadať ministra o stretnutie v Prievidzi. Som presvedčená o tom, že spoločne nájdeme riešenia, vďaka ktorým sa začnú stavebné práce na štyroch plánovaných úsekoch oveľa skôr, než podľa dnešného harmonogramu,“ hovorí Macháčková.

TIP: Zberné a podpisové miesta petície za R2 (mapa)

Podľa harmonogramu zverejneného na webovej stránke Národnej diaľničnej spoločnosti je začiatok výstavby štyroch úsekov naplánovaný až na roky 2015 - 2018. Reálna šanca na jeho prehodnotenie je podľa primátorky práve teraz, v čase rozhodovania o rozdelení prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava.

Aktuálny stav prípravy stavieb piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji

Plánovaný začiatok výstavby Plánované ukončenie výstavby Stav realizácie
D1 - Mníchova Lehota 2016 2019 Územne konanie
Mníchova Lehota - Ruskovce 2015 2018 Stavebné konanie
Ruskovce - Pravotice 2013 2015 Stavebné konanie
Pravotice - Dolné Vestenice 2017 2020 Územne konanie
Dolné Vestenice - Nováky 2018 2022 Územne konanie

Okrem prehodnotenia priorít Vlády SR pri budovaní cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji chce Macháčková na stretnutí prekonzultovať s ministrom aj ďalšie témy súvisiace s dopravou v Prievidzi. „Ako primátorka Prievidze by som rada diskutovala o urýchlení realizácie výstavby II. etapy 2. stavby cesty I/64 obchvatu mesta Prievidza, na ktorú už bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Dôležité pre Prievidzu je aj doriešenie využitia siedmej a deviatej železničnej koľaje v Prievidzi na vybudovanie parkovacích miest, ktoré sme rozpracovali s Jánom Figeľom,“ uzatvára.

Otvorený list primátorky Kataríny Macháčkovej pre Jána Počiatka, ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Prievidzi dňa 13. februára 2013

Vážený pán minister,

s poslancami Mestského zastupiteľstva v Prievidzi sme začali zbierať podpisy pod petíciu za zaradenie výstavby piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky. K našej iniciatíve sa pridali obce a mestáokresu Prievidza, ktoré na obecných úradoch vytvorili zberné miesta petičných hárkov. Svoju podporu avizujú aj mestá Handlová, Nováky, Bojnice, Partizánske a Bánovce nad Bebravou . Dá sa povedať, že celý región hornej Nitry súhlasí s tým, aby bol v záujme hospodárskeho a sociálneho rozvoja urýchlene prehodnotený a upravený harmonogram výstavby piatich úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých sa týka naša petícia.

Už v máji 2012 som Vás žiadala o návštevu Prievidze a osobné stretnutie s cieľom diskutovať o význame budovania cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji. Vo Vašom zastúpení mi listom z 18. mája 2012 prisľúbil stretnutie v Prievidzi štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s tým, že o termíne stretnutia ma bude informovať jeho sekretariát. Termín však dodnes navrhnutý nebol, čo mňa i mojich kolegov veľmi mrzí.

Vzhľadom na naliehavosť tohto problému a prebiehajúcu podpisovú akciu som sa rozhodla opätovne požiadať o stretnutie Vás ako ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Budem rada, ak prijmete moje osobné pozvanie do nášho mesta, aby sme osobne prekonzultovali reálne perspektívy budovania piatich úsekov R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji, predovšetkým ich financovania z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava.

Verím, že spoločne nájdeme riešenia, vďaka ktorým sa začnú stavebné práce na štyroch plánovaných úsekoch oveľa skôr, než podľa dnešného harmonogramu, v ktorom je začiatok ich výstavby naplánovaný na roky 2015 - 2019. Svoje očakávanie spájam so stále platným uznesením Vlády SR z apríla 2008, podľa ktorého mal minister dopravy pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010.

Okrem prehodnotenia priorít Vlády SR pri budovaní cesty R2 v našom regióne by som s Vami na stretnutí rada prekonzultovala aj ďalšie témy, ako je urýchlenie realizácie výstavby II. etapy 2. stavby cesty 1/64 obchvatu mesta Prievidza, na ktorú už bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Dôležité pre Prievidzu je aj doriešenie využitia siedmej a deviatej železničnej koľaje v Prievidzi na vybudovanie parkovacích miest, ktoré sme rozpracovali s vašim predchodcom Jánom Figeľom.

S úctou a so srdečným pozdravom

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri