Primátorka ocenila najlepších žiakov20. 6. 2013 14:08

V štvrtok 20. júna sa v priestoroch obradnej siene Mestského domu v Prievidzi konalo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov prievidzských škôl.

Kategória vedomostných súťaží

Viktória Dodoková –  ZŠ Ul. P. Dobšinského
Opakovane úspešne reprezentuje školu v biologickej olympiáde, v krajskom kole získala 2. miesto a v rámci Slovenska sa umiestnila na 11. mieste. Svoj projekt: Krásky z Kľaku zamerala na pozorovanie zákonom chránených a ohrozených druhov rastlín vyskytujúcich  sa v oblasti Kľaku.
Do súťaže žiačku pripravila pani učiteľka: Mgr. Viera Oprendeková

Matej Mazúr  a Jakub Mazúr  - ZŠ Mariánska ul.
Vo všetkých vyučovacích predmetoch dosahujú výborné výsledky. Zaujímajú sa o prácu s počítačom, programovanie a radi stavajú  robotov z lega.
V medzinárodnej prehliadke robotov Trenčiansky robotický deň získali 1. miesto a v celoslovenskej súťaží v stavaní robotov Robotický  Battle na Alejovej obsadili
2. miesto.
Do súťaží žiakov pripravila pani učiteľka: Mgr. Viera Jacková

Dario Mikuš - ZŠ Mariánska ul.
Je intelektovo nadaný žiak triedy programu APROGEN. Získal 1. miesto v medzinárodnom kole programátorskej súťaže BALTIE 2013 a 4. miesto v celoslovenskom kole logickej olympiády organizovanej Pedagogickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a spoločnosťou  MENSA Slovensko.
Do súťaží žiaka pripravili pani učiteľky: Mgr. Ľudmila Peticová a Mgr. Aneta Škulcová

Pavol Beňadik - ZŠ Mariánska ul.
Je intelektovo nadaný žiak a v tomto školskom roku získal:
1. miesto v krajskom kole a 5. miesto v celoslovenskom kole geografickej olympiády,
3. miesto v krajskom kole a 8. miesto v medzinárodnom kole súťaže v programovaní BALTIE 2013,
3. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku ,
1. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii anglický jazyk  a 2. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii francúzsky jazyk.
Do súťaží žiaka pripravili pani učiteľky: Mgr. Katarína Oberfrancová, Mgr. Ľudmila Peticová, Mgr. Andrea Klocoková, Mgr. Janka Běhounková

Adam Hagara a Pavol Hepner – ZŠ Rastislavova ul.
Obaja žiaci navštevujú triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných
predmetov. Sú všestranne nadaní, úspešne reprezentujú  školu  vo vedomostných olympiádach a športových súťažiach. V krajskom kole technickej olympiády obsadili 3. miesto.
Do súťaže žiakov pripravil pán učiteľ: Mgr. Jozef Spišiak

Petra Žiaková - ZŠ Rastislavova ul.
Petra je jazykovo nadaná a všestranne aktívna. V krajskom kole anglickej olympiády sa umiestnila na 3. mieste, v krajskom kole dejepisnej olympiády bola dvanásta. Každoročne reprezentuje školu v okresnom kole matematickej olympiády a v športových súťažiach. Tento školský rok bola prijatá do Bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici.
Do súťaže žiačku pripravila pani učiteľka: Ing. Ružena Minichová

Barbora Šmirinová – I.ZŠ Ul. S. Chalupku 
Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, vyniká najmä v cudzích jazykoch. V krajskom kole olympiády v anglickom jazyku získala 2. miesto a rovnako 2. miesto obsadila aj v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku. Barborka je prijatá na bilingválne gymnázium v Sučanoch.
Do súťaže žiačku pripravili pani učiteľky: Mgr. Marta Doková, Miroslava Podolcová

Dominika Boboková - I.ZŠ Ul. S. Chalupku 
V oblasti vzdelávania každoročne prospela s vyznamenaním, úspešne reprezentovala školu v súťaži História Prievidze v 19. storočí, ale aj v biologickej olympiáde. Jej veľkým úspechom je 3. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku.
Do súťaže žiačku pripravila pani učiteľka: Miroslava Podolcová

Kategória umeleckých súťaží

Stanislav Kračmer –  ZŠ Ul. energetikov
Patrí medzi mimoriadne talentovaných a aktívnych žiakov. Dosiahol vynikajúce výsledky v umeleckom prednese prózy. V celoslovenskom kole súťaže Timravina studnička obsadil 2. miesto. Aktívne sa zapája aj do speváckych a dramatických súťaží, ale nechýba ani na žiadnej športovej súťaži.
Do súťaže žiaka pripravila pani učiteľka: Mgr. Zoja Kozáková

Juraj Šuňal – ZŠ Mariánska ul.
V škole dosahuje vynikajúce výsledky a opakovane sa zapája do recitačných súťaží. Získal 2. miesto v krajskom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko.
Do súťaže žiaka pripravila pani učiteľka: Mgr. Janka Běhounková

Lenka Baranovičová – ZŠ Mariánska ul.
Je intelektovo nadaná a zapája sa najmä do literárnych súťaží. Píše básne, texty k piesňam a rôzne poviedky. Medzi jej najväčšie úspechy patrí: 3. miesto v krajskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec,
1. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii anglický jazyk
a 2. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii francúzsky jazyk.
Do súťaží žiačku pripravili pani učiteľky: Mgr. Anna Kocúriková, Mgr. Andrea Klocoková, Mgr. Janka Běhounková

Lukáš Vavrinec - ZŠ Mariánska ul.
Zaujíma sa o cudzie jazyky, ale aj biológiu a geografiu. Dosiahol úspechy:
1.miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii anglický jazyk  a 2. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 2013 v sekcii francúzsky jazyk.
Do súťaží žiaka pripravili pani učiteľky: Mgr. Andrea Klocoková, Mgr. Janka Běhounková

Danka Peticová - ZŠ Mariánska ul.
Zapojila sa do súťaže určenej mladým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o internet a zároveň radi literárne tvoria. Napísala nielen zaujímavý text, ale preukázala aj rozhľad v oblasti internetu a informačných technológii. Za svoju prácu získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži JuniorText. 
Do súťaže žiačku pripravila pani učiteľka:  Mgr. Viera Jacková

Miloš Gatial - ZŠ Mariánska ul.
V škole dosahuje vynikajúce výsledky, venuje sa práci s počítačom, ale aj futbalu. Tiež sa zapojil do celoslovenskej súťaže mladých autorov JuniorText a získal 3. miesto.
Do súťaže žiaka pripravila pani učiteľka: Mgr. Viera Jacková

Kolektív žiakov 4. B triedy – ZŠ  Ul. P. J. Šafárika
V celoslovenskej súťaži EURÓPA V ŠKOLE v sekcii multimediálnej tvorby získali žiaci cenu za filmovú tvorbu. Projekt Filmuškovia obsahoval tri literárne diela, na základe ktorých  deti vytvorili scenár, kostýmy a napokon samotný film. Cenu za kolektív prevezme  Viktória Králinská.
Do súťaže žiakov pripravila pani učiteľka: Mgr. Ivana Sobotová

Viktória Dudková – ZŠ Ul. P. J. Šafárika
Je mimoriadne výtvarne nadaná. V celoslovenskej výtvarnej súťaži  DIELO TVOJICH RÚK  získala 2. miesto s prácou na tému  Mám svoj sen. Okrem toho je aj absolútnou víťazkou celoslovenskej výtvarnej súťaže Pomáhame ohrozeným druhom, ktorú organizovala Zoologická záhrada v Bojniciach.
Do súťaží žiačku pripravila pani učiteľka: Mgr. Jana Homolová

Adriana Čavojská -  ZŠ Ul. P. J. Šafárika
V celoslovenskej súťaži DETI V ZÁHRADKE, ktorú každoročne organizuje Slovenský zväz záhradkárov získala ocenenie za najkrajšiu výtvarnú prácu.
Do súťaže žiačku pripravila pani učiteľka: Mgr. Jana Homolová

Dária Zubovská – ZŠ Ul. P. J. Šafárika
Talentovaná Dária získala v tomto školskom roku viacero výtvarných ocenení. V regionálnej súťaži, ktorú organizovalo Kultúrne centrum v Moldave nad Bodvou  MOJE OBĽÚBENÉ ZVIERATKO  získala 1. miesto, v celoslovenskej súťaži Slovenského zväzu záhradkárov  DETI V ZÁHRADKE mala ocenenú najkrajšiu prácu a v celoslovenskej súťaži FULLOVA RUŽA, ktorej organizátorom je Základná škola Ľudovíta Fullu v Košiciach  získala 2. miesto.
Do súťaže žiačku pripravila pani učiteľka: Mgr. Jana Homolová

Paulína Šimková – ZŠ Ul. P. J. Šafárika
V celoslovenskej súťaži FULLOVA RUŽA organizovanej Základnou školou Ľudovíta Fullu v Košiciach jej  odborná porota  udelila 1.miesto.
Do súťaže žiačku pripravila pani učiteľka: Mgr. Jana Homolová

Ivana Juríková – ZŠ Ul. P. J.  Šafárika
Aktívne sa  zapája  do rôznych výtvarných súťaží. A opäť výtvarná súťaž FULLOVA RUŽA – Ivana v tejto súťaži získala 1. miesto.
Do súťaže žiačku pripravila pani učiteľka:  Mgr. Jana Kocková

Valentína Vlková – Základná umelecká škola Ladislava Stančeka
Každoročne sa úspešne zúčastňuje speváckych súťaží populárnej i klasickej hudby.
V tomto školskom roku získala:
1. miesto v celoslovenskej súťaži Stančekova Prievidza a 1. miesto, ako aj cenu Laureáta v celoslovenskej súťaži populárnej piesne Bojnická Perla.
Do súťaží žiačku pripravila pani učiteľka: Katarína Šotnárová

Radovan Huba - Základná umelecká škola Ladislava Stančeka
Získal popredné umiestnenia v celoslovenských i medzinárodných súťažiach v hre na gitare : zlaté pásmo  v celoslovenskej gitarovej súťaži s medzinárodnou účasťou Prievidza 2012,
zlaté pásmo v celoslovenskej gitarovej súťaži s medzinárodnou účasťou Bojnice 2013,
2. miesto v  celoslovenskej súťaži Ružomberská klasická gitara,
Čestné uznanie v Medzinárodnej súťaži Fernanda Sora vo Frýdku – Místku,
2. miesto v celoslovenskej súťaži Nitrianska lutna a
2. miesto v medzinárodnej Súťaži mladých gitaristov v Štúrove.
Do súťaží žiaka pripravila pani učiteľka: Mgr. Mária Sedláková PhD.
 
Kategória športových súťaží

Adam Toráč  - ZŠ  Ul. P. Dobšinského
Bol lídrom a najužitočnejším hráčom  družstva starších žiakov v basketbale, ktoré obsadilo v krajskom kole 2. miesto. Školu pravidelne reprezentuje aj v atletických súťažiach. Veľmi dobré výsledky dosahuje však aj  v učení.
Do súťaží žiakov pripravil pán učiteľ: Mgr. Igor Kútny

Jakub Krajč – ZŠ Malonecpalská ul.
Dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky vo vedomostných aj športových súťažiach.
V krajskom kole geografickej olympiády patril medzi úspešných riešiteľov , obsadil 15. miesto. Ako člen gymnastického družstva základnej školy získal v gymnastickom štvorboji 1. miesto v regionálnom kole a 2. miesto v krajskom kole. 
Jakub sa rád zapája aj do ďalších aktivít školy, dosahuje výborné vyučovacie výsledky a má vzorné správanie.
Do súťaží žiaka pripravila pani učiteľka: Mgr. Mária Prelovská

Mužstvo starších žiakov  - ZŠ Ul. P. J. Šafárika
Jedenásť chlapcov – úspešných volejbalistov obsadilo v krajskom kole 3. miesto.
Cenu prevezme kapitán družstva:  Stanislav Kotian
Do súťaží žiakov pripravili pani učiteľky: Mgr. Tatiana Doláková a Mgr. Renáta Kelemenová

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri