Príležitostná poštová pečiatka k roku výročí15. 5. 2013 14:23

V rámci osláv Roka výročí mesta Prievidza je počas Prievidzských mestských dní vydaná príležitostná poštová pečiatka. Používať sa bude od 16. do 22. mája 2013 v pobočke pošty Prievidza 1 na Námestí slobody.

Príležitostná poštová pečiatka sa bude používať od 16. do 22. mája 2013 v priehradke č. 8 v pobočke pošty Prievidza 1 na Námestí slobody. Dňa 16. mája 2013 od 14.00 do 16.00 budú zamestnanci pošty pečiatkovať filatelistické predmety aj v prezentačnom stánku pred budovou pošty.

Pečiatka obsahuje logo Roka výročí mesta Prievidza, ktoré spája dominanty mesta - tri prievidzské kostoly a letopočty významných míľnikov histórie mesta, ktoré si pripomíname v roku 2013. V roku 1113 bola zaznamenaná prvá písomná zmienka o Prievidzi, pripomíname si preto 900. jubileum. Tento rok uplynie aj 630 rokov odkedy boli Prievidzi udelené mestské privilégiá (v roku 1383).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri