Prijímatelia sociálnej služby CSS Domino si vyskúšali hipoterapiuLorem ipsum dolor sit amet 12. 10. 2016 15:44

Mesto Prievidza prostredníctvom dotácie podporilo aj Centrum sociálnych služieb Domino, zariadenie sociálnych služieb určené pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb. Finančné prostriedky zariadenie využilo na hipoterapiu.

Prostredníctvom hipoterapie sa snaža pozitívne ovplyvniť následky mentálneho a fyzického postihnutia prijímateľov sociálnej služby. "Sme vďační za takúto  možnosť realizácie našich prijímateľov sociálnej služby. Ich pocit spokojnosti, sebarealizáciu, uspokojenie, naplnenie a nadšenie z dobre vykonanej práce vyjadrovali aj ich šťastné tváre, na ktorých panoval úsmev" uviedla riaditeľka zariadenia Iveta Lauková.

Prijímatelia sociálnej služby sa naučili primerane sa správať v prítomnosti zvierat. Prítomnosť zvierat mala kladný vplyv na ich emočné prežívanie, boli pokojnejší, prejavili radosť z prežívaného zážitku. "Nové prostredie, náplň práce v podobe starostlivosti o koníkov, jazda na týchto ušľachtilých zvieratách dopomohli k rozvoju kognitívnych schopností, čo nám potvrdila aj spätná väzba v zariadení pri rozhovoroch, modelovaní a kreslení," dodala riaditeľka centra.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri