Prijímatelia sociálnej služby CSS Domino si opäť vyskúšajú hipoterapiu5. 6. 2018 14:29

Mesto Prievidza prostredníctvom dotácie podporilo Centrum sociálnych služieb Domino. Centrum použije finančné prostriedky na hipoterapiu pre klientov.

Tento rok sa bude v CSS Domino opäť realizovať projekt Hipoterapia – cesta k skvalitneniu života. Projekt sa bude realizovať vďaka finančnej dotácii z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 1000 eur.


Prostredníctvom hipoterapie sa v zariadení snažia pozitívne ovplyvniť následky mentálneho a fyzického postihnutia prijímateľov sociálnej služby. „Keď sa v minulosti realizoval podobný projekt, prijímateľom sociálnej služby veľmi pomohol. Sme vďační za takúto možnosť realizácie našich prijímateľov sociálnej služby. Ich pocit spokojnosti, sebarealizáciu, uspokojenie, naplnenie a nadšenie z dobre vykonanej práce vyjadrovali aj ich šťastné tváre, na ktorých panoval úsmev," priblížila riaditeľka zariadenia, PaedDr. Iveta Lauková.


Prijímatelia sociálnej služby sa pri realizácii podobného projektu v minulosti naučili primerane sa správať v prítomnosti zvierat. Prítomnosť zvierat mala kladný vplyv na ich emočné prežívanie, boli pokojnejší, prejavili radosť z prežívaného zážitku. „Nové prostredie, náplň práce v podobe starostlivosti o koníkov, jazda na týchto ušľachtilých zvieratách dopomohli k rozvoju kognitívnych schopností, čo nám potvrdila aj spätná väzba v zariadení pri rozhovoroch, modelovaní a kreslení,“ dodala riaditeľka centra.


Centrum sociálnych služieb Domino je určené pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo sú  nevidiace, a inak odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri