Prijatie študentov z francúzskej školy IREO v Saint FulgentLorem ipsum dolor sit amet 20. 9. 2010 16:46
Študenti z francúzskeho mesta Saint Fulgent už piaty raz v rámci programu Comenius navštívili na pár dní Prievidzu. Majú tak možnosť spoznať nielen kultúru nášho mesta, ale rozvinúť aj hlbšie vzťahy s partnerskou I. Základnou školou Sama Chalupku v Prievidzi.
Žiakov a pedagogický zbor privítal v obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi viceprimátor mesta Ing.
Milan Dérer. V slávnostnom príhovore oboznámil žiakov i učiteľov s históriou Prievidze, jej najväčšími míľnikmi aj smerovaním do budúcnosti. Nezabudol sa zmieniť ani o povodniach, ktoré pred časom zasiahli mesto aj školy, ale vďaka poctivej a rýchlej práci už dnes vyučovanie na všetkých školách prebieha bez vážnejších prekážok.
Zástupcovia školy IREO poďakovali za príjemné privítanie aj možnosť stráviť v našom meste mnoho zaujímavých chvíľ a odovzdali vicemprimátorovi spomienkové predmety.
Študentov v rámci putovania po Európe čaká po ukončení pobytu v slovenských rodinách aj návšteva v Poľsku a ďalších krajinách.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri