Prijatie opatrovateliek a dobrovoľníkov7. 1. 2014 15:16

V utorok 7. januára boli prijatí opatrovatelia, opatrovateľky odkázaných ľudí ako aj dobrovoľníci pôsobiaci v sociálnej oblasti.

Medzi základné povinnosti a oblasti práce v samospráve je zaradená aj oblasť sociálnej práce. Jednou zo zložiek tejto spleti práce s obyvateľmi je opatrovateľstvo.  V Prievidzi žije množstvo ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, pretože ich  rodina nie je schopná poskytnúť im potrebnú pomoc z rôznych dôvodov. Opatrovateľky vstupujú priamo do príbytkov ľudí, pre ktorých sú často krát jediným  spojítkom  s vonkajším svetom.  Nahrádzajú im často rodinu i najbližších a  vľúdne slovo opatrovateľov má pre odkázaných ľudí okrem fyzických úkonov  obrovskú cenu.

V obradnej sieni mestského domu boli slávnostne prijatí opatrovateľky, opatrovatelia i 10 našich dobrovoľníkov, ktorí mestu na základe zmluvy o dobrovoľníctve pomáhajú nielen v domácnostiach, ale aj v  Zariadení pre seniorov. Desiati prievidzskí dobrovoľníci odpracovali vlani viac ako 400 hodín na úseku starostlivosti o našich spoluobčanov.

Počet opatrovaných obyvateľov v Prievidzi bol v roku 2013 v  priemere 106. Opatrovanie týchto ľudí zabezpečovalo 56 opatrovateliek a opatrovateľov.  Celkové náklady mesta na opatrovateľskú činnosť predstavovali v roku 2013 viac ako 330 tisíc eur, pričom od klientov sa vyberú poplatky v objeme necelých 90 tisíc eur.

Priemerné ročné náklady na 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej starostlivosti sú niečo viac ako 4 eurá. Z tejto sumy uhradí opatrovaný klient 1,20 eur a mesto dotovalo opatrovanie  sumou  2,90 eur.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri