Prijatie medzinárodnej delegácie žiakovLorem ipsum dolor sit amet 29. 9. 2010 18:07
V obradnej sieni Mestského domu 29. septembra 2010 viceprimátor Prievidze Milan Dérer prijal delegáciu žiakov piatich rozličných národností. Išlo o školy zapojené do medzinárodného programu Comenius – SPOLOČNE PROTI NÁSILIU. Slovensko reprezentovala ZŠ Dobšinského.

Medzinárodné stretnutie žiakov z krajín Česká republika, Grécko, Litva, Poľsko a Slovensko slávnostne privítal viceprimátor Milan Dérer a vedúci odboru školstva Milan Rybanský. Projekt Spoločne proti násiliu sa zameriava na udržiavanie priaznivého ducha nenásilia v školských laviciach, ale ako povedali prítomní, nie je to len o boji proti násiliu, ale zároveň má tento projekt aj spoločenský a interkultúrny rozmer, kedy si školy a žiaci môžu navzájom vymeniť svoje skúsenosti, zážitky a spoznať iný, rozmanitý svet, ktorý je bez násilia krajší.

Po prijatí a krátkom oboznámení prítomných s históriou mesta aj školstva na našom území, každá z krajín odovzdala mestu aj malý spomienkový dar a túto udalosť spečatili podpisom do Pamätnej knihy mesta.

Pre zahraničných študentov je v Prievidzi pripravený aj zaujímavý kultúrny a spoločenský program.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri