Prijatie jubilantov Hornonitrianskeho baníckeho spolkuLorem ipsum dolor sit amet 20. 12. 2019 14:28

Záver roku patrí nielen prípravám na vianočné sviatky, ale aj oslavám životných jubileí obyvateľov mesta Prievidza. Pri tejto príležitosti sa vedenie mesta stretlo s členmi Hornonitrianskeho baníckeho spolku.

V obradnej sieni jubilujúcich baníkov privítal viceprimátor Ľuboš Jelačič, ktorý ocenil ich náročné povolanie a seniorom poďakoval za ich aktivity pre mesto. Jubilantov potešil a stretnutie spríjemnil svojím vystúpením aj banícky spevácky zbor Kahanec.

„Všetkým vám úprimne blahoželám, prajem hlavne zdravie, ale aj dni plné milých stretnutí s pozornosťou a vľúdnosťou zo strany ľudí okolo vás,“ zaželal hosťom viceprimátor a každému oslávencovi osobne zagratuloval. Na záver atmosféru skrášlil baníckymi piesňami spevokol Kahanec.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri