Prievidzský výročný punč s výťažkom na obnovu sôch17. 12. 2013 15:15

V piatok 13. decembra 2013 poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci mestského úradu a seniori z denných centier ponúkali na Námestí slobody Prievidzský výročný punč. Vyzbieralo sa spolu 528,93 eur.

V prvý deň Predvianočných trhov si mohli Prievidžania za dobrovoľný príspevok kúpiť Prievidzský výročný punč. Charitatívne podujatie zorganizovalo mesto Prievidza s cieľom podporiť verejnú zbierku na komplexnú obnovu exteriérových kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi.

Vyzbieralo sa spolu 528,93 eur, ktoré budú použité na obnovu exteriérových kamenných sôch pred piaristickým kostolom. Zbierka trvá až do júla budúceho roka. Prispieť je možné buď dobrovoľným príspevkom do uzamykateľných pokladničiek v mieste prvého kontaktu na Mestskom úrade v Prievidzi a na podujatiach organizovaných mestom Prievidza, alebo zaslaním dobrovoľnej sumy na osobitný účet verejnej zbierky: 3140229951/0200.

Všetkým, ktorí obnovu sôch sv. Jána Nepomuckého a a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi kúpou punču podporili, ešte raz ďakujeme. Prajeme pokojný záver Roka výročí mesta Prievidza a požehnané vianočné sviatky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri