Prievidzský ÚSMEV zažiaril v Bratislave16. 5. 2018 06:14

Na portáli OPERA Slovakia bol zverejnený 3. mája 2018 príspevok Vladimíra Blaha ( v rokoch 1992 - 2004 pôsobil ako odborný pracovník pre zborový spev Národného osvetového centra ), v ktorom sa môžeme dočítať o úspešnom projekte, na ktorom sa zúčastnil aj prievidzský spevácky zbor ÚSMEV. 

Píše  sa v ňom o bakalárskom koncerte dvoch mladých zbormajstrov (Marián Bujnovský a Bohdana Liashko) z triedy prof. Blanky Juhaňákovej,   ktorá pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave  a  ktorá je pravidelným hosťom ( členkou odbornej poroty) aj na podujatiach ZUŠ  Ladislava Stančeka v Prievidzi. Študentka VŠMU z Ukrajiny - Bohdana Liasko - si prizvala k spolupráci   Spevácky zbor Úsmev z Prievidze.  Ako sa vyjadril V. Blaho v spomínanom príspevku (citujem): „Popri pedagogickom zameraní tohto koncertu potešilo, že sme po rokoch mohli privítať v Bratislave obnovený prievidzský Úsmev, pred dvoma desaťročiami jeden z najlepších slovenských detských a mládežníckych zborov so zbormajsterkou Anežkou Balušinskou, pričom ten dnešný tvoria práve jeho odrastené bývalé členky“. 

Z uvedeného hodnotenia V. Blaha je zrejmé, že zbor po vlaňajšom úspechu na   jubilejnom 70. ročníku  medzinárodnej súťaže zborového spevu International Musical Eisteddfod v Llangollene vo Walese, ktorý sa uskutočnil pod záštitou princa Charlesa, nepoľavil na aktivite. Veď v Llangollene sa medzi 150 hudobnými, speváckymi a tanečnými telesami z celého sveta ÚSMEV  umiestnil na 6. mieste v kategórii folklór a na 3. mieste v ženskej kategórii v zborovom speve z celého sveta. Tento rok čaká na ÚSMEV ďalšia významná výzva : účasť na   druhom ročníku súťažnej časti Medzinárodného festivalu zborového umenia VOCE MAGNA 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. – 13. októbra 2018 v Žiline.

Verme teda, že   pokračovateľ detského speváckeho zboru, založeného dirigentkou Magdalénou Orlíkovou,  ako nové občianske združenie na území mesta so zameraním na zborový spev, je ďalším umeleckým telesom, ktoré bude aj v budúcnosti  úspešne reprezentovať mesto a šíriť jeho dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

-eda-


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri