Prievidzský systém dotácií s pozitívnou odozvou5. 9. 2016 09:20

Systém prideľovania dotácií športovým klubom z Prievidze je spomínaný aj za hranicami mesta. V Žiline ho považujú za dobrý napríklad predstavitelia Mládežníckeho basketbalového klubu Victoria Žilina.

V meste Žilina prebieha diskusia o nastavení systému dotácií do športových klubov a to tak, aby predovšetkým išlo o koncepčnú pomoc jednotlivým klubom. V Prievidzi sa podobná diskusia pritom viedla pred niekoľkými rokmi. 

Systém dotácií nie je len o peniazoch
To, že úspech športového klubu nie je založený na výške finančných dotácií  má viacero príkladov. Žilinskí hokejisti sú pravidelne v baráži, aj keď na hokej a činnosti s ním súvisiace ide z rozpočtu mesta najviac peňazí. Podobný prípad sme zaznamenali aj v Prievidzi, kedy futbalový klub FK Baník Prievidza išiel k zániku aj napriek štedrým dotáciám z rozpočtu samosprávy.

Systém prideľovania dotácií v Prievidzi

V Prievidzi sa systém dotácií na šport viaže primárne na mládež. „Snažíme sa podporovať nie vybrané kluby ale komplexne všetky tie, ktoré pracujú s mládežou. Napríklad v tomto roku boli prerozdelené dotácie na celoročnú činnosť 17 športovým klubom. Výška dotácie jednotlivým klubom zohľadňovala najmä počet registrovaných detí a následne odhadované náklady spojené s dopravou na športové súťaže,“ vysvetľuje predseda komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít Branislav Bucák. Mesto mladým športovcom celoročne pomáha aj prostredníctvom centra voľného času či zvýhodneným prenájmom telocviční základných škôl, kde naše žiacke a dorastenecké tímy trénujú za nájomné 3.30 eur za hodinu.

Systém finančnej podpory športových klubov možno rozdeliť do nasledovnej schémy:
- priame dotácie na činnosť mládeže je stanovená na sumu 100 tisíc eur (v rozpočte je vyčlenených 90 tisíc eur pre mládež. Komisia športu prerozdeľuje medzi kluby ďalších 10 tisíc eur) Tieto dotácie sa  využívajú prevažne na dopravu, či materiálne zabezpečenie klubov.

- priame dotácie na činnosť seniorských kolektívov. Z tohto balíka dostal  čiastku 15 tisíc basketbalový klub BC Prievidza. Klub bol rovnako podporený zakúpenými permanentkami na zápasy v sume 5 tisíc eur. Zakúpením permanentiek bol taktiež podporený volejbalový klub VK Prievidza. „Zakúpené permanentky daruje samospráva mesta prevažne mladým športovcom v jednotlivých športových kluboch. Ich zmyslom je pomôcť rodičom detí navštevovať extraligové zápasy. Seniorské kluby zas majú zo zakúpených permanentiek finančné prostriedky, ktoré môžu použiť na svoju činnosť,“ opísal Bucák. Basketbalisti môžu športovú halu využívať pre svoje potreby bezodplatne.

- dotácie na prevádzku športovísk, Okrem priamych dotácií mestská spol. TSMPD každý rok dofinancováva športoviská. Napríklad dofinancovanie pri športovej hale predstavuje čiastku viac ako 40 tisíc eur a pri futbalovom štadióne je táto čiastka viac ako 17 tisíc eur. K sumám je potrebné prirátať náklady na ich prevádzku.

Náklady na ročnú prevádzku jednotlivých športovísk:
Zimný štadión - 339 368 eur
Futbalový štadión -131 865 eur
Plaváreň - 258 480 eur
Športová hala - 244 405 eur

- pre registrovanú mládež v športových kluboch mesto Prievidza ponúka telocvične základných škôl na tréningový či zápasový proces za zvýhodnenú cenu 3,30 eur na hodinu.

Prievidzský systém finančnej podpory športových klubov je pozitívne hodnotený napríklad aj športovými funkcionármi v Žiline. Bohdan Iljaško z Mládežníckeho basketbalového klubu Victoria Žilina sa pre Žilinský večerní vyjadril na prievidzský dotačný systém pozitívne.  


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri