Prievidzský kalendár v TOP 321. 7. 2021 13:58

Tvorcovia tohtoročného nástenného kalendára „Rok v Prievidzi“ zabodovali v celoslovenskej súťaži.

Kalendár „Rok v Prievidzi“ na rok 2021 vydalo mesto Prievidza na sklonku minulého kalendárneho roka v náklade 1500 kusov v nástennej forme a 1000 kusov ako vreckový kalendár. Tvorcovia prihlásili kalendár aj do celoslovenskej súťaže „O najkrajší kalendár roka“, ktorú každoročne vyhlasuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. „V kategórii miest sme sa v súťaži umiestnili na druhom mieste.
Kalendár prihlasujeme do tejto súťaže už niekoľko rokov, od roku 2016 sme sa s výnimkou roka 2020 umiestnili vždy medzi tromi najlepšími mestami, ktoré kalendáre pre svojich obyvateľov a ďalších záujemcov pripravujú,“ opísala Ivona Vojtášová z referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ Prievidza.

Téma kalendára na rok 2021 „Rok v Prievidzi“ sprostredkovala verejnosti tradičné podujatia, ktoré sú v meste Prievidza organizované v priebehu kalendárneho roka. „O kalendár je každoročne veľký záujem, obyvatelia si už zvykli, že kalendár si v TIK-u môžu za výhodnú cenu zabezpečiť. Už teraz pripravujeme kalendár so zaujímavou témou na budúci rok, teda na rok 2022,“ uzavrela Vojtášová.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri