Prievidzský kalendár v TOP 321. 7. 2021 13:58

Tvorcovia tohtoročného nástenného kalendára „Rok v Prievidzi“ zabodovali v celoslovenskej súťaži.

Kalendár „Rok v Prievidzi“ na rok 2021 vydalo mesto Prievidza na sklonku minulého kalendárneho roka v náklade 1500 kusov v nástennej forme a 1000 kusov ako vreckový kalendár. Tvorcovia prihlásili kalendár aj do celoslovenskej súťaže „O najkrajší kalendár roka“, ktorú každoročne vyhlasuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. „V kategórii miest sme sa v súťaži umiestnili na druhom mieste.
Kalendár prihlasujeme do tejto súťaže už niekoľko rokov, od roku 2016 sme sa s výnimkou roka 2020 umiestnili vždy medzi tromi najlepšími mestami, ktoré kalendáre pre svojich obyvateľov a ďalších záujemcov pripravujú,“ opísala Ivona Vojtášová z referátu obchodu a cestovného ruchu MsÚ Prievidza.

Téma kalendára na rok 2021 „Rok v Prievidzi“ sprostredkovala verejnosti tradičné podujatia, ktoré sú v meste Prievidza organizované v priebehu kalendárneho roka. „O kalendár je každoročne veľký záujem, obyvatelia si už zvykli, že kalendár si v TIK-u môžu za výhodnú cenu zabezpečiť. Už teraz pripravujeme kalendár so zaujímavou témou na budúci rok, teda na rok 2022,“ uzavrela Vojtášová.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri