Prievidzský betlehem - ponuka pre šikovných majstrov26. 10. 2011 08:33

Drevený Prievidzský betlehem svojim čarom a pokojom už niekoľko rokov umocňuje atmosféru Vianoc v centre Prievidze. Inak tomu nebude ani v tomto roku.

Mesto Prievidza sa rozhodlo pri príležitosti jeho stavania využiť zručnosť a šikovnosť prievidzských majstrov stolárov, a preto im ponúka možnosť jeho montáže a následnej demontáže v roku 2012. Prievidzský betlehem bude postavený priamo na Námestí slobody v Prievidzi.
Dovoz a odvoz jednotlivých častí betlehemu i jeho osvetlenie zabezpečí mesto Prievidza a za montáž vyplatí majstrovi finančnú odmenu vo výške 100.00 €. Predpokladaný dátum postavenia betlehemu je pondelok 12. 12. 2011.
Záujem o montáž a demontáž betlehemu oznámte na adresu MESTO PRIEVIDZA, podateľňa Mestský úrad Prievidza, referát obchodu a cestovného ruchu, Námestie slobody 14, 971 01 alebo na e-mailovú adresu: lydia.ondrejkova@prievidza.sk. Mesto si vyhradzuje právo výberu zo zaslaných ponúk záujemcov.
 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri