Prievidzské námestie ožije v rytme čardášuLorem ipsum dolor sit amet 2. 4. 2014 08:19

Žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi opäť pripravujú pod záštitou Petra Šťastného, europoslanca za SR, JUDr. Kataríny Macháčkovej, primátorky mesta Prievidza, a riaditeľa OA Prievidza Mgr. Ľ. Vidu, netradičný  DEŇ EURÓPY -  tancujPD.eu, ktorý sa uskutoční  dňa  6. mája 2014 na Námestí slobody v Prievidzi.

Akcia nadväzuje na úspešné podujatia Deň Európy 2012 a Deň Európy 2013, kedy sa prievidzské námestie roztancovalo v rytme kalamajky a mazurky. Obidve podujatia sa zapísali aj do kroniky Slovenských rekordov.
Tento rok je zámerom organizátorov osloviť Prievidžanov iným ľudovým tancom – ČARDÁŠOM DUPKANÝ, ktorý na zábavách tancovali aj naši predkovia z hornej Nitry. Jeho pôvod treba hľadať  v maďarskom prostredí  a ako módny tanec sa koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia rozšíril v historických krajinách bývalého Uhorska, teda aj na Slovensku.
Organizátori pre prievidzskú verejnosť okrem spoločného nácviku, pokusu o zápis nového slovenského rekordu, dobrej nálady pripravujú aj množstvo rozmanitých súťaží a ocenení, napr. vyhodnotenie o najkrajší plagát podujatia či fotosúťaž. Už tradične budú ocenení najmladší či najstarší účastník, hodnotiť sa bude originalita oblečenia. Ocenenia sa dočkajú aj najvzdialenejší účastníci podujatia.
Záujemcov o spoločné tancovanie dupkaného čardášu organizátori očakávajú v utorok  6. 05. 2014 o 9:30 hod. na Námestí slobody v Prievidzi, kedy sa začne sčítavanie všetkých účastníkov. Začiatok organizovaného nácviku je naplánovaný na  10:00 hod. Pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov už tradične vyvrcholí po slávnostnom otvorení okolo 11:00 hod.
Keďže dupkaným čardášom chcú organizátori osláviť Deň Európy, vyzývajú účastníkov podujatia, aby na námestie prišli ozdobení farbami EU: dámy s akýmkoľvek  žltým doplnkom či oblečením, páni zas v modrom.
Organizátorov potešil záujem aj iných miest zo Slovenska, ktoré sa chcú k ich aktivite pripojiť, tak ako to bolo v roku 2013. Je teda možné, že 6. mája 2014 sa o 11:00 hod. bude tancovať dupkaný čardáš vo viacerých slovenských mestách, napr. v Dolnom Kubíne či v Spišskej Novej Vsi...
Príďte medzi nás, všetci ste vítaní ...

Čo je ČARDÁŠ DUPKANÝ?
•Podľa informácii riaditeľky HNM v Prievidzi PhDr. Ivety Geczyovej  ČARDÁŠ patrí k tým tancom, ktorý síce nie je pôvodný, ale mal všeobecné rozšírenie a tešil sa obľube aj v slovenských regiónoch a výnimkou nebola ani horná Nitra.
•ČARDÁŠ je párový tanec, pri ktorom sa tanečníci v postavení proti sebe voľne držia za ruky alebo tanečník drží partnerku v páse a ona zas  jeho za ramená. Tanec mal tri časti - pomalú, živú a rýchlu.
•Jeho pôvod treba hľadať  v maďarskom prostredí  a ako módny tanec sa koncom 19. st.  a začiatkom 20. st. sa  rozšíril v historických krajinách bývalého Uhorska, teda aj na Slovensko.  V niektorých slovenských oblastiach sa tancoval so všetkými charakteristickými znakmi v rytmike, melodike a v pohybovej štruktúre.
•Samotný názov – ČARDÁŠ – sa však používal aj pre označenie točivých tancov v rýchlom tempe.
•V regióne HORNÉHO PONITRIA pri výskumoch bol ČARDÁŠ zaznamenaný vo viacerých lokalitách – Čavoj, Koš, Nováky, Veľká Lehôtka a ďalšie.  Pomalá časť čardáša sa často nazývala aj lašung a obsahovala dvojkročku (úkrok, príkrok, úkrok a zavŕšenie príložom), krútenie nohou a cifrovanie. V jeho ďalších častiach sa uplatňovala jednokročka a tiež krútenie a cifry (obvyklé bolo aj zarážanie pätami alebo striedavé prirážanie raz k jednej a raz k druhej päte). Pre označenie tancov v rýchlom tempe sa aj na hornej Nitre často používal termín čardáš.
•DUPKANÝ ČARDÁŠ - prečo DUPKANÝ? Takto ho nazval jeden z najstarších členov folklórnej skupiny Hájiček z  Chrenovca Jozef Paulík (1915), ktorý si spoločne s inými staršími tanečníkmi pamätajú, ako si ľudia v 30. rokoch 20.st. zmodernizovali ľudovú sláčikovú kapelu o zvuk bubna, pričom ten tomuto tancu dodával výraznú akustickú podobu. Akustický efekt tanca vynikol aj podupkávaním na drevenom mostíku nad potokom či na naolejovanej dlážke v dedinskej krčme.
•Prečože ty moja milá bosá chodíš - tak sa volá pieseň, na ktorú sa bude tancovať prievidzskom námestí. Tanec s týmto nápevom  má vo svojom scénickom pásme „Na mlynskom moste alebo My chceme hudbu s bubnom“ dedinská folklórna skupina Hájiček z Chrenovca-Brusna, ktorá za tento program získala aj jednu z cien na celoslovenskej prehliadke „Nositelia tradícií“ v roku 2000 v Rimavskej Sobote.
•Keďže obľuba čardášu pretrváva dodnes a jeho rytmus vyhovuje i tým mladším,  organizátori tohtoročného ročníka tancujPD.eu sa rozhodli pre DUPKANÝ ČARDÁŠ, ktorý patrí aj  k dedičstvu našich predkov.
 
Na Vašu podporu sa teší prípravný tím tancujPD.eu
Mgr. Ľ. Vida, žiaci II. A a III. C, S. Malega, J. Hraňová, E. Kadlečíková a A. Jarábková

Podrobnejšie informácie - pokyny k organizácii, k oblečeniu účastníkov, text piesne, ako aj video k nácviku, naše ankety, súťaže  - nájdete na http://tancujpd14.webnode.sk/


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri