Prievidzská SUBINA v sobotu 11. februára v éteri...Lorem ipsum dolor sit amet 9. 2. 2012 12:39

SUBINA – súbor bicích nástrojov = názov, ktorý skrýva v sebe tvorivosť a dôkaz, že každá škola môže byť moderná a príťažlivá.

Na území nášho mesta sa bicie nástroje začali kvalifikovane vyučovať v sedemdesiatich rokoch minulého storočia. V Dome kultúry viedol kurzy hry na bicie nástroje erudovaný hudobník a hráč na bicie nástroje Jozef Borák. V roku 1982 otvoril triedu  hry na bicie nástroje v  ZUŠ.

V čase založenia oddelenia sa predmet vyučoval so zámerom uplatnenia žiakov v školskom dychovom orchestri. Postupné rozširovanie inštrumentára triedy o tympany a melodické bicie nástroje (štvorradový xylofón, vibrafón, dvojradový xylofón) umožnilo oddeleniu pripravovať žiakov aj ako sólistov a členov školského symfonického orchestra.

V súčasnosti predmet vyučuje Mgr. Peter Krško. Talentovaní žiaci môžu v Prievidzi od šk. roku 2002/2003 predmet študovať i podľa rozšírených alternatívnych osnov. Oddelenie preferuje tvorivo-humanistické vyučovacie metódy. Študijný program, ktorý sa zostavuje vyučujúci  individuálne podľa potrieb, schopností a možností žiaka, vychádza z aktuálnych hudobných a pedagogických trendov. Obsahuje hru na malý bubon, biciu súpravu, melodické bicie nástroje a rôzne percusie. Cieľom oddelenia je pripravovať žiakov tak, aby získali širokú a zároveň praktickú orientáciu v problematike hry na bicie nástroje a možnosť aktívneho uplatnenia v hudbe. V školskom roku 2006/2007   založil Mgr. Peter Krško súbor bicích nástrojov.                                                                 

Hlavným zámerom zakladateľa, a zároveň samotnou filozofiou súboru, je radosť z tvorivého muzicírovania neformálneho spoločenstva hudobníkov. Členmi súboru sú najmä žiaci oddelenia bicích nástrojov, ale i žiaci iných hudobných oddelení. Výnimočne v ňom hosťujú i absolventi školy.

Repertoár súboru tvoria zväčša prearanžované skladby veselého a optimistického charakteru, rôzneho zemepisného pôvodu, rôznych štýlových období, s využitím rôznych bicích, perkusívnych i melodických bicích nástrojov. Niektoré skladby sú aranžované profesionálnymi skladateľmi – aranžérmi, ale väčšina je upravená a zaranžovaná vedúcim a členmi súboru.

V repertoári súboru je už niekoľko skladieb aranžovaných členmi súboru. Medzi nimi sú napr. Turecký pochod Ludwiga van Beethovena (áno, Beethovenov, aj on napísal skladbičku s totožným názvom), ale aj Šabľový tanec  Arama Chačaturjana, Holly Herald od Iana Andersona,  či Drumers Go Latin od Petra Hudeca

 Nástrojové obsadenie je rôzne podľa charakteru skladby a závislé na spôsobe jej zaranžovania: chromatický xylofón, vibrafón, zvonkohra, tympany, bicia súprava, bonga, conga, guiro, maracas, cubase, cajon, templo-block, go-go bels, tamburína, claves, triangel ...

Vyučovacie hodiny súboru majú črty hudobnej dielne, v ktorej vládne uvoľnená ale koncentrovaná atmosféra. Po zvládnutí potrebných zručností a po dôkladnom pochopení a osvojení hudobného materiálu sa od členov súboru vyžaduje tvorivý prístup k svojmu partu i celkovému aranžovaniu skladby. Pri tvorbe aranžmánov sa používa hudobný softwer na spoločné kreovanie elektronickej partitúry. Každý člen súboru je postupne poverovaný primeranými úlohami, prechádza jednotlivými nástrojmi a vždy nesie patričnú zodpovednosť za celkový výsledok práce a hry súboru.

Súbor sa zúčastňuje interných a externých koncertných programov organizovaných školou a mestom. Spolupracuje so Symfonických orchestrom ZUŠ LS,  Orchestrom ľudových nástrojov, klávesovým súborom i súborom populárnej  hudby. Školu reprezentoval na koncerte “Made in ZH“ v Žiari nad Hronom, na koncertoch ku Dňu detí, na výchovných koncertoch, recitáloch bývalých absolventov, ale  účinkuje už pravidelne aj  na hornonitrianskom jazzovom festivale Fúzzie... V roku 2009 na celoslovenskej súťaži ZUŠ v Banskej Bystrici v hre na bicích nástrojoch, v kategórii komorná hra - súbory bicích nástrojov, obsadil prvé miesto v zlatom pásme.

Redakcia  Rádia Devín pozýva túto sobotu 11. februára o 08.30 h k rádiám najmä Prievidžanov, pretože v relácii ZVONKOHRA sa  slovenskej verejnosti predstaví prostredníctvom rozhlasu súbor bicích nástrojov SUBINA zo ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi .


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri