Prievidzská radnica pripravuje ďalšie projekty1. 2. 2016 11:33

V týchto dňoch sú v prípravnej fáze viaceré významné projekty ktorých samotná realizácia bude vykonaná ešte v tomto roku. Dve školy sa dočkajú opravy strechy a v športovej hale bude rekonštruované osvetlenie.

Rekonštrukcia osvetlenia mestskej športovej haly
Dlho očakávaný projekt rekonštrukcie osvetlenia v mestskej športovej haly je vo svojej finálnej fáze. Dňa 13.januára 2016 bolo realizované samotné otváranie ponúk na zákazku.

Prvotný plán rekonštrukcie osvetlenia v športovej hale bol naplánovaný na realizáciu do konca roka 2015. Vypracovaný projekt však preukázal nedostatky v zaťažení vnútornej nosnej konštrukcie, na ktorom je uchytené súčasné osvetlenie nad palubovkou. Aj preto realizačná dokumentácia statiky rieši sanáciu – zosilnenie niektorých nevyhovujúcich prvkov nosnej konštrukcie zastrešenia športovej haly.

Predmetom realizácie je rekonštrukcia mestskej športovej haly – osvetlenie hracej plochy v športovej hale v Prievidzi, situovanej na ul. Olympionikov. Už z projektu vyplýva, že nové osvetlenie musí vyhovovať normovým regulatívom pre svetlo a osvetlenie športovísk pre televízne prenosy zo športových podujatí. Požiadavkou je plynulá regulácia minimálne v rozsahu 100 – 1000 lx a núdzové osvetlenie hracej plochy s intenzitou osvetlenia 500 lx a výdržou 3 hodiny. Predpoklad realizácie prác v období mesiacov jún a júl 2016

Rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični ZŠ S. Chalupku
Obsahom rekonštrukčných prác bude dodatočné zateplenie strešného plášťa a výmena strešných zvodov objektu telocvične. V rámci rekonštrukcie sa nezasiahne do funkčného ani dispozičného usporiadania jednotlivých priestorov objektu telocvične. Existujúce dispozičné usporiadanie a funkčné využitie zostane v pôvodnom stave.

Ide o práce náročnejšieho charakteru nakoľko má strecha telocvične rozmery 34x22 m. Na niektorých miestach je pôvodný žľab strechy značne poškodený, hlavne strešné vpuste, čím dochádza k zatekaniu vody do vnútorných priestorov objektu. Predpoklad realizácie prác je naplánovaný na  obdobie mesiacov júl a august 2016.

Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova
V príprave tohto projektu sa počíta s rekonštrukciou strešnej konštrukcie nad centrálnymi šatňami ZŠ vrátane  zateplenia a výmeny okien.

Rekonštrukcie strešnej konštrukcie bude spočívať v zdemontovaní konštrukcie a jej nahradenie novou strešnou konštrukciou. Súčasťou rekonštrukcie strešnej konštrukcie bude montáž nového odkvapového systému a montáž novej bleskozvodovej sústavy. Okrem opravy strešnej krytiny a zateplenia objektu dôjde k výmene starých drevených okien, ktoré budú nahradené plastovými. Celkovo dôjde k výmene až 12 okenných systémov. Predpoklad realizácie prác je stanovený na obdobie mesiacov jún až august 2016.


Info servis

Občianska anketa

Anketa

Ako by sa mala volať nová fontána na Námestí slobody?

  •  34%
  •  48%
  •  16%
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

444 účastníkov
Archív ankiet

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri