Prievidzská radnica podporila projekt Zelený bicykelLorem ipsum dolor sit amet 18. 7. 2018 13:49

Zelený bicykel je systém zdieľaných bicyklov, ktoré si v Prievidzi a Bojniciach môžu vypožičať všetci obyvatelia. Tento rok prevádzkovatelia otvorili už tretiu cyklo sezónu. Opäť majú obyvatelia k dispozícii približne 100 bicyklov zaparkovaných v 30 stojanoch.

Dotácia z rozpočtu mesta pomôže inováciam
Mesto Prievidza na základe odporučenia komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít tento rok poskytlo dotáciu vo výške 7 000 EUR z mestského rozpočtu na podporu projektu Zelený bicykel. Poskytnutá suma bude využitá na úhradu časti nákladov spojených s
inováciou a prevádzkou stanovíšť bicyklov služby Zelený bicykel v meste Prievidza. Konkrétne pôjde o nákup prehadzovačiek, špicov, nitov a laniek pre bicykle, návarky na rámoch bicyklov, pohonné hmoty, poistenie, servis bicyklov, konektivitu stojanov, mobilný  internet, reklamné, marketingové a propagačné služby, drobný spotrebný materiál, drobné prevádzkové náklady.
"Služba zdieľaných bicyklov si získava čoraz väčšiu obľubu u obyvateľov mesta Prievidza. Sám som niekoľkokrát využil zelený bicykel počas cesty z práce domov. Je to dostupný, a zároveň ekologický spôsob prepravy po meste," dodáva člen komisie, Alojz Vlčko.


Úspešní aj v participatívnom rozpočte
Projektu zdieľaných bicyklov sa podarilo uspieť aj v druhom ročníku participatívneho rozpočtu mesta Prievidza. Spomedzi trinástich zapojených projektov sa Zelený bicykel zaradil medzi víťazov v hlasovaní, pre ktorých bolo vyčlenených 40 000 EUR z rozpočtu mesta na uskutočnenie predložených projektov. Cieľom občianskeho združenia Zelený bicykel je vytvorenie alternatívnej a dlhodobo fungujúcej formy dopravy pre súčasnú, ale i budúcu generáciu a to nielen nadšencov cyklistiky, ale i bežných ľudí.
Suma 5000 eur z participatívneho rozpočtu bude využitá na materiálno technické zabezpečenie spojené s dodaním a osadením verejných cyklostojanov v meste Prievidza, dodanie a osadenie servisného cyklostojanu v meste Prievidza, doprogramovanie funkcionalít online mapy, prevádzkové a režijne náklady a propagácia spojená s projektom

Cyklostojany a webovým portálom.

"Tak ako minulý rok sa potvrdilo, že obľúbenosť Zelených bicyklov v meste Prievidza rastie, a opäť sa zaradili medzi víťazov participatívneho rozpočtu. Obľúbené sú predovšetkým medzi mladými ľuďmi, no osobne som sa stretla už aj s pozitívnymi ohlasmi medzi obyvateľmi v strednom a seniorskom veku. Zelený bicykel patrí medzi unikátny projekt na Slovensku a teším sa, že ho môžu využívať práve obyvatelia nášho mesta, " uzatvorila primátorka Prievidze, Katarína Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri