Prievidzská plaváreň s novými sprchami10. 8. 2015 14:58

Prievidzská plaváreň bola z dôvodu odstávky teplej vody zatvorená. Zamestnanci spoločnosti Technické služby mesta Prievidza, ktorá plaváreň prevádzkuje, využili výluku na viaceré opravy a údržbu. Novinkou sú vymenené sprchy v ženských aj mužských šatniach.

Správca mestskej plavárne zabezpečil rekonštrukciu riadiacej jednotky ktorá je určená na reguláciu plaveckého bazéna. Obsahom týchto prác bol vymenený regulačný ventil, vyčistené štyri výmenníky tepla a v neposlednom rade potrebná sanita bazéna. V plaveckom bazéne bola vymenená voda, ktorá sa vymieňa v ročných intervaloch. Pri odstávke plavárne bolo vymenených celkovo šesť ton piesku vo filtroch čistiaceho systému. K tejto výmene dochádza raz za štyri roky.

Návštevníkov mestskej plavárne potešia aj nové sprchy. Celkovo bolo vymenených dvanásť spŕch a to šesť v ženskej šatni a šesť v mužskej. Pôvodné už boli opotrebované.

RTV Prievidza:


Zlepšenie kvality vody
V priebehu uplynulých rokov správca plavárne značne zlepšil aj kvalitu vody. Zásluhou tejto novej technológie majú pravidelné kontroly kvality vody výborné výsledky. Súčasťou systému optimalizácie bazénovej vody v mestskej plavárni je aj automatická regulácia jej teploty, zabezpečujúca stálu teplotu, ideálnu na plávanie - 28 ºC. Medzi ďalšie novinky v mestskej plavárni patrí aj nový systém dezinfekcie vody. Vďaka tomu sa zásadne znížila potreba úpravy vody chlórom, zlepšila sa eliminácia baktérií a vírusov a voda je zdravotne nezávadná a krištáľovo čistá, čo potvrdzujú výsledky laboratórnych rozborov, vykonávaných v mesačných intervaloch.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri